mandag 18. juni 2012

En fredens mann!

Jeg skal fortelle litt om en venn av meg. Arne heter han. Den første gangen jeg kom i kontakt med han var på telefon våren 1994. Jeg husker han hadde så rolig stemme uten at jeg følte at jeg hadde for rask stemme. Etter hvert så jobbet vi sammen. Han var min overordnede og senere ble vi venner. Arne har mange venner. Han er en sosial mann og han liker å forstå hvordan vi andre forstår verden. Han er venner med psykiatere, jurister, toppsjefer, sykemeldte, uføre, yogautøvere, offiserer, arbeidsfolk, shamaner som bruker ørnefjærer for å gjøre deg frisk og han blir gjerne med i svettehytte for å høre om småfolket.
Arne tar inn mange virkeligheter i sitt møte med mennesker. Han har imidlertid ingen behov for å presse på andre sin virkelighetsforståelse eller teorier om hvordan ting henger sammen. Han er interessert i det som er og viser også gjerne hva som er i hans verden. Kanskje han mener at den eneste sannhet er at det ikke er noe sannhet?
Jeg opplever at Arne er fred!
Dette med sannhet er noe jeg har tenkt på den siste tiden. Det er så mange som eier sannheten for tiden. På TV, i aviser, i blader, på møter og i rettssaler. Ofte forskjellige sannheter om samme tema. Ekspertene. Mange kjemper så hardt for sin sannhet at det kan se ut som om deres liv, identitet eller verdi er forankret i den?
Jeg leste i et norsk leksikon fra femtiårene. Sannheten som ble beskrevet der var i forhold til flere temaer ganske annerledes enn den sannheten vi kjenner i dag. Det sto blant annet at det var kjent at negere nok var en mindre intelligent rase. Eller hva med verdensbildet før Copernicus på 1400 - 1500 tallet.  Da var det opplest og vedtatt at jorda var sentrum i universet. Copernicus møtte nok litt motstand da han på bakgrunn av sitt arbeid forfektet at det var solen som var i sentrum. I dag ville vel Knut Jørgen Røed Ødegaard forklart deg et og annet hvis du sa at det var jorden som var i sentrum. Eller hva med dieselbiler. For noen år siden ble dieselbiler anbefalt av styremaktene som miljøvennlig. Nå om dagen er de miljøfarlig.
Mitt poeng er at sannheten er i utvikling og endring. Derfor er jeg ute etter ydmykhet for hverandres virkelighetsforståelse. Hva gjør det vel om noen mener noe annet enn deg, tror på en annen gud eller har en friere seksualitet enn deg.
En slik påstand er selvfølgelig ikke uproblematisk. Hva med de som har en virkelighetsforståelse som handler om å skade, voldta eller undertrykke andre? I Norge har vi norske lover med regler om hva som er rett og galt i vår kultur. Andre kulturer og regimer har andre lover og regler i sin kultur. Noen uforståelige for oss. Våre uforståelig for dem. Disse temaene har jeg ikke svar på.
Jeg vet bare at jeg blir skremt av folk som mener de eier sannheten. Uavhengig om det er en spirituell, en arbeidskar, en sjef, en politiker eller en akademiker som snakker.
Interesse for hverandre. Hvordan er du i verden? Respekt, toleranse og medmenneskelighet.
Et ønske om at du skal ha det bra du også.
Det blir jeg roligere av.
I morgen kan sannheten være en annen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar