fredag 19. april 2013

Her er det kanskje noe å finne

Hei mann. Hei kvinne. Her er det kanskje noe å finne.
Dette blogginnlegget på ca 1.5 A4 side er noen egenproduserte tanker om frihet i forbindelse med arrangementet Fred og Frihet i Ny tid 8. mai i Oslo med meg, Jon Schau (komiker og forfatter av Jons Bok 1 og 2) og Kathrine Aspaas (forfatter av Raushetens tid).
xxx xxx xxx
Frihet for meg er å ha en datter som sier rett ut hva hun mener og føler i situasjoner. Som kjefter, som er lei seg og som sier når hun har det bra. Som sier at hun ikke liker at jeg spør hvordan hun har det. Frihet for meg er å vite at hun ikke er meg og at hun snart skal gå på sine egne ben. Det blir spennende å så hvor hun går. Hun er lik meg og hun er helt forskjellig fra meg. Hun er fantastisk.
Frihet for meg er å ha spurt henne om jeg fikk lov til å skrive det jeg nå skrev. Frihet for meg er at det hadde vært helt greit hvis hun hadde sagt nei.
Frihet for meg er også å vite at enn så lenge så er det jeg som er den voksne part.
Frihet for meg er å være en sønn som ikke er som sine foreldre. Men som også er som dem. Som har tatt med seg mye. Men som ikke er like opptatt av det de er opptatt av. Frihet for meg er ikke å være bonde selv om jeg hadde vært odelssønn. Det er å ikke være vegetarianer eller arbeidskar selv om mine foreldre hadde vært det. Det er å ikke være lege selv om jeg hadde vært legesønn. Men hvis jeg var bonde, vegetarianer, arbeidskar eller lege. Så hadde frihet handlet om å være akkurat det.
Frihet for meg er å være fri mann selv om jeg ikke hadde vært en sønn av frie menn.
Hva vil det si å oppleve seg som fri mann? Jeg tror det er i endring.  Det er i det levende.
Frihet for meg er å ha venner som jeg kan snakke med. Venner hvor det opererer en slags bærebølge. En opplevelse av at vi forstår hverandre. Vi forstår hverandres ståsted. Like og ulike som ståstedene er. Frihet for meg er tillit i forhold til mine venner. At de gjør for meg det jeg gjør for dem. Rettferdighet er en del av frihet for meg.
Frihet for meg er å ha en økonomi som går rundt. Ro og fred når regningene kommer. Det går rundt. Det er kontroll. Tæring etter næring. Måtehold.
Det er lett å si når man er så heldig at man opplever at man har nok. Hva er å ha nok?
Frihet for meg er å ha et virke og hobbyer hvor jeg kan bruke meg selv. Ferdigheter, kunnskaper, holdninger, moral og erfaringer. Bruke mine sterkeste sider. En av mine sterkeste sider er kreativitet. Fri kreativitet for meg trenger romslige venstre og høyre begrensninger. Men den trenger høyre og venstre begrensninger.
Fordi:
Min og andres opplevelse av virkeligheten er en av mulighetene jeg ikke har lyst til å se helt bort i fra.
Frihet for meg er å være i skogen. I stillheten. Se inn i et vedbål. Det ligger frelse for meg i å se inn i et vedbål. Det finnes forskning omkring vedbålets virkning på stress.
Er det noen som er stressa her? Ikke jeg i alle fall. Aner ikke hva stress er. Men vedbål. Det vet jeg hva er. Eller peisbål. Det funker det også.
Frihet for meg er ikke å skulle forandre mitt barn, mine foreldre, mine venner eller bli forandret av dem. Frihet for meg er å tilgi meg selv og bli tilgitt når vi plutselig vil forandre hverandre sånn litt innimellom. Eller at vi tilgir i alle retninger når vi reagerer for emosjonelt. Hva er å reagere FOR emosjonelt? Går det an å reagere sånn passe emosjonelt?
Hvem bestemmer hva som er sånn passe?
Frihet for meg er å være lei meg eller redd når jeg er lei meg eller redd.
Eller å være glad. Hoppende glad.
Det har jeg vært i dag. HOPPENDE GLAD. Og jeg har vært lei meg. Hoppende glad og lei meg på samme dag. Her i huset er det både gleder og sorger. Ting skjer. Ting lever.
Frihet for meg er å vite at jeg ikke er et offer for noe.
Frihet for meg er også klare meldinger. ”Raka puckar” seier dom i Sverige. Samtidig som frihet for meg er å stoppe den klare meldingen hvis jeg ikke er enig med den. Frihet er å stoppe den klare meldingen for så eventuelt å sette pris på den igjen dagen etterpå. Eller å være glad for alltid for at jeg stoppet den samtidig som hele situasjonen kanskje ga meg noe selv om jeg ble sint, sur, redd eller lei meg av den klare meldingen.
Friheten for meg er alltid i bevegelse. Den er levende. Den er ”in vivo”. Frihet er in vivo.
In vivo er latin og betyr noe sånt som ”within the living”. For meg betyr det at erkjennelsen av frihet ligger i det levende. Det levende handler for meg om å slippe seg selv løs med sin opplevelse av virkeligheten med følgende solide og meget trygge ståsted:
Det jeg vet er i endring. Det er det eneste jeg vet. En slags undrende tilnærming.
Med tillit til.
Dyp tillit til. Nå må jeg holde tunga rett i munnen merker jeg:
Med dyp tillit til at "inne i in vivo interaksjon mellom to individer in vivo", vil øyeblikkets erkjennelse ta form og tre frem i forhold til bakgrunn. Figur trer frem i forhold til grunn. Figur grunn.
Erkjennelse av frihet vil antakelig ofte være forskjellig for individene som in vivo interagerer!?
Figuren vil være i endring fordi grunn (hvem du er i interaksjon med, kultur, normer, kunnskap, paradigmer osv) er i endring.
Friheten ligger i det levende. Det er litt skummelt. Det krever mot å vise seg frem her i verden. Liten. Stor. Sterk og redd som bare det. Har jeg mot nok in vivo?
Vel. Jeg har det motet jeg har in vivo!
Frihet in vivo
Freedom with in the living.
Living thing er forresten en ELO låt. :o)
Link til billettservice for arrangementet: Fred og frihet i Ny tid 8. mai i Oslo ligger nedenfor.

Her er det kanskje noe å finne.
http://cosmopolite.no/program/cosmopolite/2013/mai/fred_og_frihet_i_ny_tid

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar