tirsdag 18. juni 2013

Er dette noe for sommeren 2013 ?

Har du merket det?
At noen mennesker rundt deg ikke tar hintet?
Hinting er i grunn et rart fenomen. Det er akkurat som om det er lettere å hinte om noe enn å si det rett ut.
Merkelig.
Innholdet i det du sier er egentlig det samme. Det er bare pakket inn litt.
Innpakning i bomull ser ut til å gjøre ting lettere å si.
Det blir lettere å si. Men det kan være vanskeligere å forstå for de rundt.
Spesielt for folk som er full av seg selv og sine behov.
Det er ikke slemt å være full av seg selv og sine behov. Man opplever den virkeligheten man opplever. For noen kan det være livsfarlig å måtte forholde seg til en annen virkelighetsforståelse enn sin egen. Det er derfor folk lever ut sin virkelighetsforståelse i forhold til deg.
Virkelighetsforståelsen de har kan rett og slett være livsviktig å ha fordi den holder en eller annen form for selvfølelse inntakt.
Men nå er tiden kanskje inne for at de skal få vite hvordan det er for deg.
Kanskje noe å lære i det. For alle parter.
Gode til å motargumentere, finne feil og vri på ditt virkelighetsbilde. ..Ja vel !
Men din virkelighet er også en virkelighet.
Kanskje dere kan få avklart forskjellene.
Tiden er inne for HINTING UTGÅR!!!
xxx xxx xxx
Fritt ord
Jeg blir inspirert av det frie ord.
Min mening er at det frie ord kan være ikke konfronterende, ikke invaderende subjektive ytringer.
At man kan si det man mener ut i fra seg selv. Uten at det har objektivitet, generalisering eller sannhet som intensjon eller mål.
Forresten:
Er subjektive meninger om hva andre gjør. Meninger om andres atferd som egentlig IKKE har noe med deg å gjøre, nødvendig å ytre?
Da snakker jeg for eksempel om andres valg. Eller måter de lever livet sitt på. Lengde på håret. Folk som piercer pungen eller har andre hobbyer du ikke har.
Jeg snakker ikke om å stjele, voldta eller være slem mot andre.
Jeg snakker om dine subjektive meninger om hvordan andre gjør tingene sine. De som ikke gjør "normale ting". De som ikke er mainstream. De som lever livet sitt på en annen måte enn det du gjør. Det de driver med har oftere enn du aner det INGENTING med deg å gjøre.
Normale ting. Fytterakkern så kjedelig.
Normalitetsbegrepet. Konformitet. Trykket og normene i kulturen.
Laget og utøvd av alle og ingen.
Helsefarlig.
xxx xxx xxx
I psykologistudiet lærte jeg om posisjonering av psykologiske fenomener. Poenget med dette var å formulere og beskrive et psykologisk fenomen så grundig at det var mulig for leseren å forstå begrepet man ville vise frem ganske presist.
Forstå det ned på milli milli millimeteren.
For eksempel brukte jeg en gang ca. 100 sider på å beskrive begrepet INTERPOSITIVITET.
Den korte gjennomgangen som nå kommer nedenfor om INTERPOSITIVITET er selvfølgelig fattigslig i så måte.
Men allikevel.
INTERPOSITIVITET er det jeg mener skjer i situasjoner hvor man får gleden av å oppleve positive emosjoner. Hvis man for eksempel får en positiv emosjon/ følelse i forbindelse med en arbeidsoppgave man utfører er det akkurat som om oppgaven "samarbeider" med deg slik at du klarer å løse oppgaven. Den yter motstand men er også "mestrbar". Oppgaven er faktisk så samarbeidsvillig at den yter fristende motstand slik at du får lyst til å mestre den samtidig som den er passe lett sånn at du faktisk mestrer den til slutt.
For meg ser det ut som om det er et slags internt gjensidig positivt samspill mellom deg og den "mestrbare" oppgaven.
Man får dermed gleden av å få det til..
Det å få til noe fører i mange tilfeller til aktivering av en positiv emosjon/ følelse i egen kropp.
Sånn mener jeg at det kan være i relasjoner også.
En god relasjon preget av positive emosjoner har slik jeg ser det ofte INTERPOSITIVITET i seg. Altså et internt relasjonelt gjensidig positivt samspill mellom de som er så heldige å være i den gode relasjonen.
Gode relasjoner.
Gjensidig respekt, medmenneskelighet, vennskap tillit. Alle de gode ordene og ikke minst.
Balanse.
Gi og få.
Det er akkurat som om man passer litt på hverandre i en god relasjon.
Begge parter gjør det ser det ut for.
Noen ganger passer du på balansen og andre ganger passer din venn eller partner på balansen.
Din venn ser deg.
Respekterer deg. Stopper å pushe selv om du ikke alltid er like flink til å si ting rett ut. De tar hintet. Kroppspråket. De vil ikke innvadere. De vet at du er et fritt menneske. Du er en fri mann. Fri kvinne. Ingen eier deg. Du er FRI. You are the complete libretto. Derfor presser de aldri.
Det er fint når en relasjon er slik. Uten konkurranse. Man får "vinne" litt hver sin gang.
xxx xxx xxx
Dette var en meget kort og lite presis beskrivelse av et stort og omfattende psykologisk fenomen.
Jeg tror imidlertid allikevel at du kjenner smaken av hva jeg mener når jeg snakker om INTERPOSITIVITET og gode relasjoner.
Balanse.
Også når dere krangler.
Et internt gjensidig relasjonelt positivt samspill mellom deg og din venn eller partner.
INTERPOSITIVITET.
INTERPOSITIVITET i gode relasjoner. Balanse mellom individ og felleskap. Det er Gode ting synes jeg.
Hvis det ikke er sånn for deg, på viktige områder i viktige relasjoner, så lurte jeg på om det følgende kunne være noe for sommeren 2013?
Jeg tror tiden er inne for deg nå! Å bidra på veien mot oppdukkende INTERPOSITIVITET i dine relasjoner.
Blir du med på konseptet:
HINTING UTGÅR.
Smak på den.
HINTING UTGÅR.
Si hvor grensene dine går. Si det i klart språk. Si det, skriv det på mail, sms, eller ring.
Sett de grensene du trenger å sette.
Gjør det nå!!!
Få det sagt!
Det er jo akkurat det som er din sannhet.
Du trenger ikke angripe noen.
Du trenger ikke krenke noen.
Du kan rett og slett bare stole på at din venn eller partner er et menneske som er ansvarlig for sitt eget liv. Selvstendig og IKKE avhengig av deg.
Han vil ikke at du skal bli med på noe du ikke vil, kan eller tåler. Ikke hun heller.
Du kan rett og slett bare å si STOPP.
Stol på din venn. Stol på dine foreldre. Stol på din partner.
De klarer seg.
Og aller mest.
Stol på deg selv.
Hvis du er overstrømmende tilstede for andre. Da forlater du deg selv.
Å forlate seg selv er en av veiene til angst, depresjon, søvnløshet, magesår, stress, mistrivsel  osv.
Det å forlate seg selv er antakelig meget helsefarlig.
Derfor:
Jeg maner til viljestyrke.
HINTING UTGÅR.
Er dette noe for sommeren 2013 mon tro?
HINTING UTGÅR?
Ballen er hos deg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar