torsdag 25. juli 2013

Jeg tror ikke på noen av dere

Vitaliseringsenergi er et begrep som beskriver hva en del mennesker opplever når de lever livet sitt i henhold til sine verdier og den de er.
Det er mange som snakker om viktigheten av å være seg selv. Jeg er enig. Jeg tror faktisk det kan være helsefarlig å ikke være seg selv. Jeg tror det er helsefarlig å ikke ta seg selv og sine egne grenser på alvor. Jeg tror det er helsefarlig og ikke ta inn over seg og handle ut i fra det man vil, ikke vil, kan, tåler og ikke tåler.
Dette er selvfølgelig en vanvittig påstand med mange problematiske perspektiver.
Normalitetsbegrepet. Ansvar for fellesskapet. Dra lasset sammen. Overgripere. Psykisk sykdom. Nevroser. Personlighetsforstyrrelser. Hva med f.eks det som i hverdagsspråk omtales som”psykopater”? Som systematisk ødelegger for andre. Skal de være seg selv?
Sånn sett kunne dette blitt en meget lang blogg. Det blir det ikke.
Den senere tiden har jeg begynt å bli lei mitt eget snakk om viktigheten av å være seg selv. Det betyr ikke at det er blitt mindre viktig å være seg selv. Det betyr bare at jeg leter etter nye språklige virkemidler for å fremme budskapet:
Mye for andre. Mest for deg selv.
Derfor var det en stor glede å være på teaterforestilling i Stavern i forrige uke. Teatertroppen Scenegal fra Larvik hadde satt opp teaterstykket ”Vesle Thor”. Et biografisk og muntert stykke om oppveksten til Thor Heyerdahl (yngre lesere kan google Kontiki for bakgrunnsinformasjon). Stykket var veldig fint og meget tidsaktuelt i og med at det, slik jeg ser det, også handlet om det å være seg selv.
(Jeg håper imidlertid Scenegal setter opp stykket i Oslo. De burde samarbeide med Kontiki museet, Heyerdahl familien eller andre som følger i Heyerdahls fotspor. Det tidsaktuelle budskapet om å være seg selv blir slagkraftig i og med at stykket viser frem oppveksten til en historisk personlighet.
I en scene i stykket hvor moren (ikke kristen) og faren (opptatt av kristendom) til Thor Heyerdahl krangler og deler ut sine meninger om hva Vesle Thor burde gjøre, sier Vesle Thor i klart språk: ”Jeg tror ikke på noen av dere”, før han går bestemt ut av rommet.
Å finne sin egen vei. Frigjort og uavhengig av andre påtrengende krefter er Gode Ting synes jeg.
Uttalelsen fikk meg til å tenke på en sjelden psykisk lidelse som i boken ICD-10, diagnostiske retningslinjer for psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser, har navnet ”Indusert psykose”.  Psykose slik det er beskrevet i psykologi og psykiatri handler om realitetsbrist eller vrangforestillinger. Dette kan være forestillinger og ideer om virkeligheten som i allefall for meg kan være vanskelig å forstå. Det er ofte mye angst, frykt, tristhet og vondt, vondt, vondt. Forferdelig vondt for et menneske som opplever psykose/ realitetsbrist/ vrangforestillinger. Det er imidlertid også noen som ser, hører og forstår ting som ikke plager dem, uten at jeg helt kan forstå at det de forteller meg er mulig. Hvem er jeg i så fall til å kunne vite bedre enn dem?
Indusert psykose, slik det er beskrevet, kan oppstå når for eksempel to personer som er følelsesmessig avhengige av hverandre, bor og lever tett sammen. Den ene dominante kan streve med schizofreni eller eventuelt utvikle en psykose på grunn av en alvorlig livshendelse. Denne begynner for eksempel å snakke 15 timer i døgnet om at huset og telefonen blir avlyttet og at posten leses av andre. Selv om personene bor rett ved luftambulansen på A-hus så er også Helikoptrene som stadig flyr over huset en del av overvåkningen.
”Vi må ikke si noe. Vi er overvåket. Der er helikopteret igjen. Stille. Bare se på konvolutten her. Den har vært åpnet, brevet er lest og nå er konvolutten limt igjen.”
”Der var det igjen. Jeg hørte en lyd. Det var en mikrofon i dusjhåndtaket. Jeg fikk den ut av huset. Jeg kastet dusjhodet. Vi dusjer bare med slangen fra nå. Nå er det nok. Vi river av all panel i stua og tømmer huset for møbler slik at vi får fjernet mikrofonene en gang for alle.”
Hmmm. I noen tilfeller har det dessverre vist seg at overvåkning faktisk skjer…
Vrangforestillinger eller psykose og normalitetsbegrepet er nok også et for langt og problematisk fenomen å diskutere her!
Allikevel.
Noen ganger kommer i allefall jeg og enkelte klienter frem til at måten de forsto virkeligheten på for en tid siden var en realitetsbrist. En psykose. En vrang og for dem lite oppbyggende forestilling om sammenhenger i virkeligheten.
Indusert psykose:
I noen tilfeller når to følelsesmessig nære mennesker lever tett sammen hender det etter en tid at den andre som ikke var syk i utgangspunktet. Som i starten ikke var enig i at brevene var blitt åpnet og at huset ble avlyttet. Som minnet om at de tross alt levde rett ved luftambulansens landingsplass.
Etter en tid: Kanskje et år, eller mer eller mindre. Sakte men sikkert, på grunn av ”intens bading” i den andres psykotiske atferd, så begynner den andre også å se tegnene.
”Ja konvolutten har nok vært åpnet… Noen har fiklet med lampen mens vi var på butikken. Det er satt inn en mikrofon i lyspæren. Helikoptrene flyr oftere enn før”.
Indusert psykose. Den ene har på en måte blitt ”smittet” av den andres psykose.
xxx xxx xxx
Noen ganger lurer jeg på hvilket ”intenst bad” jeg har vokst opp i. Det var ikke preget av psykoser det vet jeg.

Trur eg ;o)
Men det var preget av noe. Det var preget av, la meg kalle det: Vår familie kultur.
Mange mennesker får med seg et intenst ”familiekulturbad” på kjøpet da de vokser opp. Forretningsfolk, akademikere, arbeidsfolk, odelsgutter, uføre, angstpreget barneoppdragelse eller barn av innvandrerfamilier født og oppvokst i norske barnehager, skoler og venne gjenger.
Det kan oppleves sterkt det. Å føle seg strukket mellom forskjellige ”kulturbad”. Det kan være fort gjort å bare bade der man bader mest. Flyte med vannet man bader i.
Noen ganger kommer jeg og klienter frem til at deres angst faktisk egentlig IKKE er deres.
Det er ”kulturbadevaktene” sin angst. Eller omrogspersonene evt. dominante andre om du vil.
Jeg badet i vår familie kultur. Har den blitt indusert over på meg. Har den smittet meg som et virus som nå lever sine glade dager i hele mitt system uten at jeg vet om det. Er det i så fall bra eller dårlig?
Eller klarer jeg det samme som Vesle Thor.
Å være fri mann.
Velge min egen vei.
”Jeg tror ikke på noen av dere”.

torsdag 18. juli 2013

Høyt hue

Jeg har så lyst til å ta med meg en gjeng og dra til skogs en måned eller to eller seks kanskje. Rolig. Lite på programmet. Mye søvn. Litt gåing. Lydvandring. Høre på stillheten og på regnet. Litt prating. Ikke for mye. Ideer. Rom for ideer. Hvile og rom for akkomodasjon.
Akkomodasjon: Kvalitativt nye måter å se verden på.
Komme tilbake med et skikkelig bra konsept. Til det beste for folk og helse. Norge er et utrolig bra land. Det gjøres utrolig mye i forhold til helse i Norge. Men det er fortsatt for mange som sliter her.
Vi må gjøre noe nytt også. Noe helt nytt.
Prosjektet har overskriften SS.
SS har en negativ assosiasjon for meg. Kanskje tiden er inne for å gi forkortelsen SS et ny og positiv assosiasjon.
SS i denne sammenheng står for Smartere Samfunn. Evt. ESS. Enda Smartere Samfunn. Det er jo mye bra her. Uansett. Det er alltid fint å ha et ESS i ærme.
Et samfunn med utvidet forståelse for hva det vil si å bidra. Et samfunn hvor det å delta betyr noe annet enn i dag. Hvor det å ”være med” eller innenfor antakelig er romsligere begrep.
Hva som har verdi og begrepet velykkethet har også et annet innhold.
Verdier.
Ideene vil handle om individ og felleskap. Om muligheter og om ansvar.
Det blir et samfunn med så mye forståelse at han med angst som ikke tør å åpne posten eller snakke med noen på et år………
Det blir et samfunn med fokus på fordelene med ”bakdelene”. På fordelene med ”raringene”. På fordelene med originalitet.
Alle er et geni. Men hvis du måler et ekorn etter dens evne til å spille kontrabass……
Ideene vil ikke handle om latskap hvis det er noen som vet hva det er.
 Vi må ha noe mindblowing. Universet er uendelig stort og det utvider seg med lysets hastighet.
Tygg på det. Er uendelig stort og utvider seg med lysets hastighet. Er det mulig? Det er i så fall mindblowing.
Vi må ha en tverrfaglig tverrkulturell sammensetning av folk som skal finne de ideene jeg snakker om her.
Vi trenger noen gærninger. Noen som ikke har noen begrensninger på takhøyde i huet sitt. Coneheads. Husker du den filmen? De hadde høyt hue.
Ideer.
Jeg hørte at det å gjennomføre OL (olympiske leker) i Oslo om noen år ville spare landet for milliarder av kroner i bedret folkehelse. Det er mulig. OL er kjempegøy. Jeg var på Lillehammer i 94. Herlig.
Ideer.
Jeg mener jeg lærte på Krigsskolen at tyskerne utdannet 100 000 militære ledere i mellom krigsstiden. Etter første verdenskrig fikk de ikke lov til å ha en militærstyrke på mer enn 100 000 mann. Hvis det stemmer. Smart å utdanne 100 000 ledere da. De fikk i allefall en ganske stor hær opp å gå, ganske så raskt, på noen få år før de startet krigen.
Hadde de 100 000 ledere klare for oppgaven?
De angrep for eksempel russland med 3 000 000 soldater noen år senere. 3 millioner mennesker. Det er mye folk. Mye utstyr. 3 000 000 par marsjstøvler, ryggsekker, våpen, hjelmer, bukser, kokekar osv. De var over hele verden og lagde en  effektiv og sulten drapsmaskin på noen ganske så få år. De bygde en mengde bygninger og veier og festninger og stridsvogner, flyplasser, dødsleire og ikke vet jeg. Over store deler av verden. Mye slavearbeid og frykt for å holde produksjonen i gang selvsagt. Men uansett. Krigstid gir ofte en organisering, en ”motivasjon” og en gjennomføringsevne som er helt ufattelig å forstå. Brukt for å ødelegge og drepe og ta. 3 millioner par marsjstøvler i størrelse 44 satt etter hverandre ville omtrent dannet en sammenhengende linje av sko i par etter hverandre langs E6 fra Oslo forbi Trondheim og 40 mil videre til Mosjøen.
Tenk hva man kunne fått til hvis man fikk til en like stor satsing og ”motivasjon” for å gjøre noe skikkelig positivt. Hvis all industri, økonomi og ressurser ble brukt til noe skikkelig positivt.
Jeg for min del har aldri skjønt hvor Hitler fikk pengene i fra til å sette i gang alt djevelskapet.
For pokker. I Norge.
La oss utdanne 100 000 ”folkehelse ambassadører”. Lavterskel mer offensivt enn forebyggende helsearbeid arbeid inn på forhånd dra lasset sammen finne folks sterkeste sider, det folk elsker, mestrer og som bidrar verdibasert kulturutviklings opplegg.
Prisen ift. OL? Kostnad/effekt?
Det kommer til å merkes på fastlegekontorene, i helsekøer og på NAV i allefall. Det kommer til å bli gøy og det kommer til å bli fulgt nøye med på i hele verden.
Og det kunne vært starten på en ”hær” med 100 000 000 mennesker verden over som jobbet med menneskerettigheter og fattigdomsbekjempelse. Det var 100 000 000 soldater i sving i andre verdenskrig. Så hvorfor er det ikke mulig?
Når gruppen med Coneheads kommer ut av skogen. Med ideer og ekorn på slep. Da blir det ordremøte. Det blir et godt gammeldags ordremøte hvor kongstanken, eller stridsideen presenteres.
Smartere Samfunn. Enda smartere samfunn.
Telt, kniv, fyrstikker og primus har jeg også.
Sett i marsj.
:o)
Høyt hue?
Sitter forresten på en kafe og skriver denne galskapen.
På veggen henger mye fin grafikk med tekst til. ”Du har en uendelig kraft når du er på rett vei”. På radioen spilles E.L.O. (Electric Light Orchestra).
Tekstlinjen ”Hold on tight to your dreams” cruiser fjærlett rundt i rommet.

onsdag 10. juli 2013

Ikke tru et ord

Smackarooni
Smackapei
Rookieroni
Rookarei.

Skyld er en ubrukelig følelse !!!

Snoopoliner
Froobifiner
Wooogielooba
Speller tuba

Eller er det egentlig slik at det stemmer det du sitter her å forteller om deg sjæl.

At du er en egoistisk drittsekk som prøver å gjøre det så jævlig som mulig for andre. Redd for å ikke gjøre ting riktig. Er du redd for å ikke være flink nok sierru.

Hva faen. Flink nok ?
.......
.......
.......

Hva sa du. Sa du? Jeg hørte ikke. Snakk høyt. Jeg har nedsatt hørsel skjønnerru. Etter å ha hørt på min egen høylydte drittslenging om meg sjæl i alt for mange år.

Ikke tru et ord, sier nå jeg.

Snakk så jeg hører deg !!!
......
......
......

Åhh. Så du gjør så godt du kan sier du.

Jaggu! Det var bra å høre.

Så godt du kan. Det er bra nok det.

Se meg inn i øya når jeg prater til deg.

Å gjøre så godt du kan det er MER ENN BRA NOK DET. 

xxx xxx xxx

"Good enough is the new guilt"

Diddelidoo
Fiddleibam

Ha en fin dag! 


tirsdag 9. juli 2013

Sulten og tyst


Jeg skriver for tiden en serie med blogginnlegg som handler om menneskenes primærbehov.
Altså grunnleggende menneskelige behov som må være på plass for at et menneske skal kunne ha det bra.
Primærbehovene slik jeg ser det er:
1.       Søvn
2.       Væske
3.       Næring
4.       Tak over hodet
5.       Avfall (Kvitte seg med avfall. Avføring og urin osv.)
6.       Fysisk aktivitet
7.       Trygghet
8.       Gode relasjoner
Min klare mening er at primærbehovene må få en mye større plass i skoleverket, arbeidsliv, business. idrett, folkehelse, helsepolitikk og all politisk aktivitet forøvrig.
Dette blogginnlegget handler om væske. Om vann.
Og om å tisse.
Dessverre. Du er et menneske. Du trenger vann. Og du trenger å få ut avfall med urinen.
Hvor mye vann man skal drikke i døgnet? Jeg har sett alt fra 1.5-2,5 liter beskrevet forskjellige steder. En agurk består av ca 95 % vann. En agurk uten vann ser ut som noe annet enn en agurk. Skrukkete. Noe inntørka ikke noe.
Et menneske består av i snitt ca 60% vann. Uten tilførsel av vann dør et menneske i løpet av få døgn. Kroppens prosesser trenger vann. Cellene trenger vann. Hjernen trenger vann. Kroppens renseprosesser trenger vann. KROPPEN TRENGER VANN.
Hvor mye vann du trenger per døgn er avhengig av temperatur, luftfuktighet og fysisk aktivitet. En maratonløper i Sahara trenger antakelig mer væske i døgnet enn en sofagris på Hadeland.
Jeg for min del prøver å drikke 1,5 til 2 liter rent vann i døgnet. En halvliter til frokost og ellers mange vanlige små glass gjennom dagen.
1,5 til 2 liter da er det fin gjennomstrømning.
Hvis jeg ikke får til dette blir jeg slappere i formen, sliten, trettere, får hodepine og føler meg mindre konsentrert.
Men hei.  Det er meg da.
Får jeg det til. Og det gjør jeg ofte.
Da har et sexliv som er opphavet for all omtale i magasiner på glanset papir. Jeg ler hele tiden, jeg har et utrolig drag på damer, får penger igjen på skatten, vinner alle diskusjoner, får lønnsøkning, jogger lett en mil på 17 minutter og pisser på steder mennesker før aldri har satt sine ben.
Small step for man. One giant leak for mankind.
Som dere skjønner. Drikk vann. Det er en gudedrikk.
Hva var det vi sa i ”Brua” på åttitallet?
Sulten og tyst
Vatn fyst?
:o)
Spøk til side.
Mangel på væske i kroppen er et folkehelse problem som etter mine erfaringer er mer utbredt enn, slik jeg ser det, den manglende fokus det har i folkeopplysningen.
Alt for mange får i seg for ofte for lite rent vann i døgnet. Kaffe, te og sukkerholdig væske drikker vi kanskje nok av?
Antakelig alkohol også. Men rent vann. 1,5 til 2 liter drikker jeg i døgnet.
Moralens vokter.
Jeg opplever at det kreves innsats for å få i seg nok vann.
Så følg ordre:
Drikk vann!
25 kroner for en flaske vann på bensinstasjonen. Blæææh.
Få tak i en vannflaske.
Kanskje til og med en kul en.
Fyll den opp.
Og tøm den med en slurk i ny og ne gjennom dagen.  
Drikk vann fellow citizens.
Drikk vann
Jeg husker forresten at jeg digget Waterboys på åttitallet.
I am starting to see a bigger picture. Mike Scott.

NB:
Det kan være farlig og drikke for mye vann (litervis) på kort tid.
Jeg liker å drikke vanlige små glass, eller slurker med vann gjennom dagen. Sånn ca 1.5 til 2 liter vann per døgn føles bra for meg. I tillegg får jeg jo i meg en del vann gjennom mat og frukt jeg spiser i løpet av dagen.
Du kan lese mer om vanninntak også ved fysisk aktivitet ved å følge den linken.
Jeg synes den var fin å lese.