tirsdag 20. august 2013

Gullfeberen raser


8. og 9. september er valgdag.

En stat er en organisering som kan sies å handle om et georgrafisk område for skattlegging, innkreving av skatt, prioritering av bruk av skattepenger samt utvikling og håndhevelse av lover.

Et demokratisk valg kan handle om de som blir valgt, sin makt og posisjon.

Eller det kan handle om at de folkevalgte er til for å gi folket makt og posisjon.

Dette er innsikts og holdningstematikk. Og det kan observeres som atferd.

Det å være deltaker i en stat kan handle om å betale skatter eller ikke hvis man oppholder seg i det geografiske området. Og det handler om å følge lovene eller  ikke.

Dette har også med innsikt, holdninger, verdier og atferd å gjøre.

Eller det kan handle om handlingslammelse.

Mens andre er uenige i at man ufrivillig er født inn i en stat?

Finnes det geografiske områder som ikke er innenfor en stat?

Hvis vi sier at systemet i Norge er som det er, samt at det alltid er rom for forbedring og utvikling så har jeg herved et forslag til to styreparametere:

Gode Ting:
Handler om forhold ved det norske systemet, folk og annet i Norge som er bra.

Ting som kan bli bedre:
Handler om forhold ved det norske  systemet, folk og annet i Norge som kan bli bedre.

Er det mulig å eie definisjonsmakt om hva som er bra? Eller dårlig for den saks skjyld?

Hva er egentlig politikk?

Det er antakelig mye forskjellig og meget komplisert.  Sammenhenger i en stat med millioner av mennesker er og blir komplekst. Jeg kan ikke nok om politikk!

Jeg liker å tenke at målet med politikk er at folket skal få gode rammevilkår for gode nok liv. Gode rammer å ta ansvar og få støtte innenfor.

Jeg opplever at en politiker er en som prøver å dele sin innsikt, eller sitt syn på hvordan og hvorfor en gitt prioritering på sikt vil kunne virke til det beste for folket.

Slik at man på best mulig grunnlag velger å gjøre det som er antatt å være det smarteste for folket. 

Fra fødsel, oppvekst, skole, ta vare på helsen din,  meningsfullt og trivselsfremmende virke, utvikling, rettssikkerhet, sikkerhetsnett hvis sykdom, prøve å gjøre folk friske ved sykdom eller smertelindrende aktiviteter, samt verdig alderdom og død.

Jeg håper og tror at det er sånn!

Et moderne best mulig samfunn ut i fra det vi har forstått frem til i dag. 

Menneskesyn og innsikt om menneskets natur er antakelig sentralt i politikk.

Samt penger. Selvfølgelig vil tilgjengelige ressurser påvirke det som  er mulig å gjøre i og av en stat.

Et godt demokrati er fritt for korrupsjon. Korrupsjon er et meget vanskelig tema! Det er begrepene delta og bidra også!

I mitt arbeid får jeg observere noen av rammenevilkårene omkring helse.

For eksempel mener jeg at folkets grunnleggende læring om hvordan man tar vare på sin egen helse, er ting som kan bli bedre. 

Ansvar for denne videre læringen. Både når det gjelder kunnskap. ferdigheter og holdninger og egen atferd er noe systemet og folket kan dele.

Hva er et bra nok liv ?

Hva er de beste rammevilkårene for et godt nok liv for alle?

Hva kan du gjøre for å passe på din helse og ditt gode nok liv?

Jeg tror på mestring, mening og restitusjon (hvile og søvn) Rettferdighet, medmenneskelighet, måtehold, og frihet. God næring, fysisk aktivitet, gode relasjoner og vann. Jeg tror på bred læring. Farlig er den som bare eier en bok".

Og jeg tror på en eller annen form for menneskeskapt positiv samarbeids mutasjon.

Et kvantesprang. Folks eget ansvar for eget liv og for hverandres liv innenfor gode rammer er elementer av denne samarbeidsmutasjonen.

Alle for en. En for alle.

Konkurransen som pågår skaper fortsatt mange "tapere".

Et eksempel på gode ting slik jeg ser det er å få se menneskers brennende ønske om å kunne være noen. Folk vil virkelig bety noe eller å få lov å være til hjelp for noen. De vil "hjerne" føle seg viktig.

Hvordan foregår defineringen av "å være viktig" ?

Bjørnetjenester er bjørnetjenester. Slegge har en hard jernklump i ene enden.

Jeg tror det ligger et uoppdaget eller lite utvunnet "Klondyke" her.

xxx xxx xxx

Finn ut litt om av hva folkevalgkandidater sier de tror er  smartest å gjøre på forskjellige områder.

Hva tror du på?

La gullfeberen rase.

Godt valg!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar