mandag 11. november 2013

Stå støtt som faen

Jeg drev en gang på i ca fire uker. Åtte, ti timer om dagen for å prøve å definere det positive. Leste og skrev. Jeg skulle finne det rene positive. Jeg skulle prøve å definere hva som var av det gode. Det gode eller det positive er en naiv interesse jeg har hatt i mange år.
Så kom jeg over konsekvensetikken. Altså hvilken rekke av konsekvenser følger en handling man gjør.
For eksempel hvis jeg fikk en ny jobb. Det er jo positivt. For meg. Men selvsagt negativt for den eller de andre som ikke fikk jobben…
Det er garantert mange mennesker som kunne tenke mer over konsekvensene av handlingene de gjør. Et mennesket sin frihet går akkurat ikke lenger enn der den nestes frihet begynner. En handling som ødelegger muligheten for overlevelse for en annen er i ytterste konsekvens en selvutslettende handling. Menneskene er sosiale og vi trenger andre mennesker for å overleve!
I denne sammenhengen ville jeg skrive kort om intensjoner. Det er umulig å ha oversikt over hvilken ytterste konsekvens noe man sier, gjør eller lager kan føre til. Skriver man noe kan det av enkelte mennesker forstås som truende eller stikk motsatt av det man hadde som intensjon. Gjør man noe med det gode i seg selv som grunnmur så kan dette føre til eller ses på som et svik fra andre. Skriver man noe med gode intensjoner om intensjoner så kan ondskapen få nye innsikter og konstruere gode intensjoner som rettferdiggjør ondskapen.
Derfor. Jeg støtter meg til mine egne intensjoner med det jeg gjør.
Noen ganger har jeg sett i media eller møtt/ sett mennesker som snur ting så på hodet og fyller det med så mye slemskap, dumskap og ondskap at jeg blir sjokkert. Hva tror du er årsaken til dette?
Folkeaktoratet oppleves ofte slik.
Jeg støtter meg til mine intensjoner. Jeg ser etter konsekvenser så langt jeg kan se. Og jeg ser ganske langt. Her opplever jeg at synet faktisk blir bedre med årene. Jeg ser så langt jeg klarer. Men så støtter jeg meg til mine intensjoner. Hva ligger i bunnen av det jeg tenker jeg skal gjøre.
Intensjonen.
Det er en fin veiviser å ha. Og det er en fin vegg og støtte seg til når noen prøver å lage det man driver med om til noe annet.
Er du i tvil min venn.
Gå igjennom dine intensjoner.
Tviler du på deg selv?
Slå intensjonspålen langt ned i bakken.
Du trenger aldri å ljuge.
Du kan stå støtt som faen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar