søndag 30. mars 2014

Deling av en ide'

Det å ta sin egen sannhet på alvor kan føre til vekst og økt frihet for oss som mennesker. For eksempel hvis man kjenner at det er noe man ikke vil. Da kan det være av det gode å ta denne følelsen på alvor.
Nei tusen takk. Men dette vil jeg ikke. Du får klare deg uten meg”.
I mange tilfeller vil dermed det å lytte til sin subjektive sannhet være av det gode.
Imidlertid vil jeg i dette korte blogginnlegget vise frem fordeler ved å kjenne den objektiviserte sannhet om deg selv. Jeg mener ikke den endelige oppleste og vedtatte objektive sannhet om deg selv.
Jeg mener, den i retning av objektive sannhet om deg selv. Jeg snakker om smart bruk av det objektives positive krefter.
Hvis du gjennom en årrekke har erfart at du ofte krisemaksimerer i situasjoner. Du har pessimistiske tilbøyeligheter og tenker ofte det verste. Erfaringsmessig så har det oftest vært slik at det verste ikke har skjedd. Noen ganger har det skjedd vanskelige ting, men sannheten frem til nå er at de fleste krisescenario har vært produsert inne i deg. Da kan det være av det gode å utvikle en objektivisert sannhet om deg selv.
”Jeg har en tendens til å se for meg at det verste kan skje.”
Noen klarer på denne måten å få en noe mer hensiktsmessig avstand til sine egne vonde følelser og tanker.
Det er ikke lett å lære seg denne observerende avstand til seg selv. Noen har en biografi som er så vond at jeg godt kan forstå krisemaksimeringen. Dessuten så er det et tveegget sverd. Det å, i noen tilfeller, begynne å si til seg selv at man kanskje ikke opplever dette og hint særlig hensiktsmessig, er ikke uproblematisk. Og dessuten kan det være slik at selv om man gjør det så er ting fortsatt vondt.
Prøv kjære medmenneske. Prøv så godt du kan. Mer er der intet at gjøre.
Jeg, Egil-Arne, deler ikke med mange min vei mot innsikten i den objektiviserte sannhet om meg selv. Det er fordi jeg ikke synes folk flest er fintfølende nok i sine mellommenneskelige interaksjoner.
Ideen om fordeler ved å lære seg den objektiviserte sannhet om seg selv,
ideen om det objektives positive krefter,
ideen om den objektiviserte sannhet om seg selv.
Den har jeg imidlertid nå delt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar