lørdag 25. oktober 2014

Ikke tro et ord


Foto Bente Johansen


Jeg vil si deg dette.
Hvis du driver med selvutvikling eller arbeid med egen psykisk helse og kanskje oppsøker forskjellige steder for å få inspirasjon og avgjørende hjelp.

Ikke tro et ord.

Et menneske er så forskjellig fra et annet at hvis noen faktisk tror de har funnet løsningen eller med uheldige vendinger skulle formulere seg slik.

Ikke tro et ord.

Vi kan lene oss og vi kan høre.
Vi kan bli inspirert.
Vi kan lære.

Noen ganger er det fint å legge mye av seg selv over i en hjelpers «favn» slik at enorme smerter kan lindres og behovet for opplevelse av trygghet kan tilfredsstilles.
.
Det trenger ikke være slik for alltid. Krisen går over.

Vi kan kanskje til og med ha våre forbilder.
Ikke tro et ord.

En hjelper som tror han/hun har funnet den endelige løsningen på alt.
På hva 60 000 tanker i døgnet inne i 7 000 000 000 mennesker burde handle om.
Eller på hva mangel på tanker burde handle om for den saks skyld. 

Som har funnet ut hvordan virkeligheten burde se ut for menneskene nå.
Som har funnet ut hvordan et menneske som har levd tretti-førti tusen dager virker.

Som har funnet ut løsningen på hva man bør gjøre eller være for å bli glad, mindre redd eller sterkere.

Det er bra hvis teoriene stemmer for hjelperens liv. Det er bra hvis de lindrer eller kan inspirere deg og andre. Det kan være bra hvis det hele er erfaringsbasert. Altså at det er prøvd ut slik at man kanskje kan si noe om grunnlag og effekt.

Det er imidlertid ikke sikkert det er sånn. Det finnes en ørliten mulighet for at vi kan noe annet eller har andre ideer om femti år.


Det å si at alt du ikke blir med på eller klarer å forstå handler om motstand.
Det er et maktovergrep.

Det å si at du må det ene og du må det andre. Det er dårlig pedagogikk.

Budskapet er ofte at man skal følge seg selv
Jeg ser imidlertid at budskapet til en del hjelpere blir:

«Følg deg selv på MIN måte»

Det er feil.
«Følg deg selv på DIN måte» er slik det skal være.
Du kan lære nye ting. Smerter kan lindres. Ikke bli overtatt av en annen av den grunn.

Det å ha en eller annen form for tilhørighet kan være bra når du prøver ut din nåværende forståelse av hva det vil si å følge DEG selv på DIN måte.

Freud hadde mange flinke folk rundt seg. For eksempel Jung, Erikson. Adler. De har alle sin egne teorier og måter å forstå tingene på.

Når du nå har fått dette i klart språk!
Spør deg selv.
Hvor er MIN frihet i det Egil-Arne har skrevet i denne bloggen.


Ikke tro et ord

1 kommentar: