lørdag 15. november 2014

Livet skal leves

Jeg så en gang en fartsblind motorsyklist som svingte av autostradaen i Tyskland og inn på en bensinstasjon. Han hoppet av motorsykkelen da den fortsatt hadde en fart på antakelig ca. 30 km i timen. Han var dansk og bannet høyt husker jeg. Det gjorde ganske vondt tror jeg. Motorsykkelen fikk seg noen skikkelige bulker. Grunnen til at jeg antar at farten var 30 km//t er fordi jeg en gang falt av en moped i femti kilometer i timen. Jeg skled lenger bortover asfalten enn han.Se på bildet ovenfor. Hvem av strekene på høyre side er gjengitt på venstre side?

På 50. 60 og 70 tallet viste man gjennom forskjellige studier (konformitetsstudier) det som kan kalles for masseblindhet, gruppetenking og menneskenes tendens til å bukke under for sosialt press og gruppens mening selv om det i starten var tydelig for dem at gruppen tok feil. For eksempel studiene til Solomon Asch med de tre strekene. Alle så at det var strek C som var gjengitt på arket. Ikke strek B slik de syv første (som var med på leken) forklarte. I mange av tilfellene svarte den åttende personen rundt bordet (som ikke var med på leken) at det var strek B som er gjengitt selv om de egentlig så at det var strek C. De oppgav i etterkant forskjellige årsaker for hvorfor de oppgav feil strek. «Jeg ville ikke lage noe styr». «Siden alle andre sa at det var strek B så måtte det vel være meg da som så feil»Eller lydighets forskingen (bildet over fra google) som viser at vi mennesker blant annet følger ordre om å påføre andre smerte i mye større grad enn vi liker å vite om. I Milgrams «læringssituasjon» ga over 61-66 prosent smertefulle støt opp mot livsfare, selv om personen(skuespiller) som fikk støt skrek og ynket seg.

«Dette er forskningsoppsettet», sa autoriteten. «Svarer eleven feil så skal han ha sterkere støt.» Over 61-66 prosent ga «450 Volt» elektrisk støt på en "vanlig mandag" på grunn av beskjed fra en mann i hvit frakk. Kun 39% av forsøkspersonene nektet å følge ordre.
Det sterkeste synes jeg er Psykolog professor Zimbardo sitt forsøk på Standford University i 71 (bildet over fra google). Han skulle forske på hvordan roller påvirker atferd. Studenter ble delt inn i fangevoktere og innsatte i kjelleren på universitetet. Jeg understreker at vi snakker om helt vanlige studenter. Sånn som jeg var da jeg gikk på universitetet på nitti tallet. Spiste yoghurt til lunsj og tok en telefon til kjæresten min fra en telefonkiosk midt på dagen. Studentene ble uniformert som fangevoktere og innsatte og forsøket ble iverksatt. Studentene ble etter kort tid (noen få dager) som «fangevoktere og innsatte» forferdelige mot hverandre. Professoren satt med sin notat blokk og skrev ned sine observasjoner om planlegging av opprør og pågående fysisk og psykisk plaging. "Etter 6 dager kom det flere høyt utdannede mennesker som skulle se hvordan det gikk med forskingsprosjektet. De diskuterte muligens flittig rollenes påvirkning av atferd". Det var litt sånn i retning av som følger: Zimbardo: "Vent litt jeg må bare notere". «Der var det en innsatt (medstudent) som ble plaget så han fikk et gråtende sammenbrudd og falt sammen på gulvet. Det skjedde dag 6. klokken 1400. Fangen hadde en papirpose over hodet» «Sånn, nå har jeg notert det, da kan vi fortsette diskusjonen av sosial rolle, påvirkning av atferd og utvikling av sadisme»

Her er notater (wikipedia) fra en og samme student som var fangevokter. Han forandret seg noe mens dagene gikk.
Dag 1: «Ettersom jeg er passifist og et ikke-voldelig menneske, kan jeg ikke forestille meg en gang at jeg kan mishandle andre levende skapninger.»
Dag 3: «Dette var min første sjanse til å trene på den typen manipulerende makt som jeg virkelig liker.»
Dag 5: «Jeg trakasserte Sarge, som hardnakket fortsetter å overreagere på mine kommandoer. Jeg har utpekt ham til å bli spesielt sjikanert både fordi han ber om det og fordi jeg rett og slett ikke liker ham.»
Alle var blinde.
Studentene var helt blindet og ble med på det hele, Zimbardo noterte det «interessante» som utspilte seg og de besøkende fulgte interessert med. Alle var blinde unntatt en.

Doktorgradsstudenten som senere ble gift med Zimbardo. «Kan du bli med meg ut på gangen», sa hun til Zimbardo. Det hun så sa var kanskje i retning av:

«Hva i helvete er det du driver med. Du kan ikke la denne fysiske og psykiske avstraffelsen pågå blant dine studenter. Dette er komplett uetisk. Hun insisterte. Våkn opp din idiot. Våkn opp sa jeg:»

Forskingsprosjektet ble avsluttet der og da, dag 6.

Prosjektet er blitt kalt "Zimbardos helvete" og har fulgt han på godt og utfordrende resten av livet. Zimbardo er i dag ca. 81 år og en levende legende innen psykologi generelt og innen forskning på ondskap og på hvorfor noen stadig er helter og «aldri tåler så inderlig vel den urett som ikke rammer dem selv.» Læringen og etiske innsikter ved slik type forskning i "psykologiens ungdom" har antakelig påvirket hvilken type eksperimenter som er iverksatt i senere tid.

Det er viktig å vite hvilken tendens vi mennesker kan ha til å bli blindet. Det er imidlertid også meget spennende å tenke på hva som ligger til grunn for at mange og i enkelte målinger nesten 39 % ikke blir blindet. Det er utrolig spennende å forstå hva som gjør at hun doktorgradsstudenten på Stanford University ikke bare unngår å bli blindet men også tør å stå fram mot autoriteten og mot det alle tilsynelatende ikke ser.

Det er et spennende perspektiv synes jeg.

Hva om det er du som har rett der du er. Hva om det er du som burde si i fra. Hva om det er du som er den eneste som ikke er blind. Hva om det er du som er den smarteste av alle.

Mine fanesaker er stress, mestring av press og redefinering av prestasjonsbegrepet.
Jeg tror jeg er en av de som ikke er blindet i den sammenhengen. Det er derfor jeg sier i fra.

"Det sier mye om et samfunn det, hvor det anses som høyst nødvendig og smart å ha mye fokus på stressmestring."Vi må finne en annen måte å gjøre dette på. En måte som ikke handler om å øke fart.

Kapitalister, bedriftseiere, ledere, medarbeidere, medborgere og politikere:

«Min påstand er at for mange av oss er fartsblinde og at legekontorene og budsjettpostene i statsbudsjett og næringsliv og ideene innenfor politikk, eierskap, lederskap og medarbeiderskap er fulle av uhelse, dårlige prestasjoner, dårlig kvalitet og store kostnader i forbindelse med fartsblindhet og fartsskader.»

Det er vi som lager det slik.
Du og jeg og alle og ingen.
Husk det.
Det hele er for dumt.

Livet skal leves.

Ikke stresses.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar