fredag 23. januar 2015

La det modne


Bildet over er av modne epler

Høy henger de og gode er dem

Så var det dette med innsikter eller valg man skal ta.
Noen mener det er viktig og på en måte være offensiv og presse ting framover for å ta smarte valg i livene sine.

På en måte forsere den naturlige framdriften ved å vurdere for og mot for så å ta raske valg løpende.
Jeg har tatt mange valg i mitt liv på denne måten. 

Jeg tror nå på det motsatte.

Jeg tror på det å lene seg mer tilbake.

Get laidback

La det modne.

Et modent og godt eple trenger sin tid.
I psykologi så er det beskrevet en metode for å tilegne seg ny kunnskap eller utvikle teori om sammenhenger i verden, som heter Grounded Theory.

Metoden er beskrevet som kvalitativ i og med at man gjennom observasjon eller intervjuer prøver å forstå hva folk egentlig gjør eller snakker om uten å direkte måle dette instrumentelt med tallfesting.

På denne måten kan man ganske raskt utvikle spennende tankegods om for eksempel en sykdom som kan være til inspirasjon eller hjelp for mange uten å ha måttet snakke med alle i hele verden.

Noen tilhengere av denne metoden (Grounded Theory), altså teoriutvikling med utgangspunkt i observasjon eller samtaler med mennesker, er opptatt av at man bør ha med seg tidligere kompetanse om emnet når man skal se på det videre, mens andre mener at man bør forholde seg helt åpent og se hva som fremtrer som forståelse etterhvert.

De som er for den åpne måten mener at det å ha med gammel kompetanse presser fram en forståelse som er noe forutbestemt . Mens de som er opptatt av å ha med seg eksisterende kunnskap i rammeverket mener man på en måte avgrenser en ramme for hva man prøver være fri til å forstå innenfor.

Denne meget unøyaktige teksten om Grounded Theory beskriver den diskusjonen innenfor Grounded Theory som pågår under overskriften. «Forcing vs emergence». Påtvinge vs la tre frem. 

Figur trer frem i forhold til grunn sier de som er opptatt av gestalt. Altså at løsning trer fram fra bakgrunnen som en egenskap i menneskets natur. Persepsjon. Opplevelse av omverdenen via sansene her og nå.

Spørsmålet i denne lille bloggen er:

Skal man forsere valg og forståelse eller skal man lene seg tilbake og la forståelse og smarte valg for sitt eget liv tre frem. Forcing it or let it emerge?

Jeg har merket meg den siste tiden gleden ved å høre på mennesker uten å absolutt skulle prøve å forstå hva de sier hele tiden.
Jeg koser meg med å la det de sier, musikken de spiller eller bildene de maler strømme inn over sansene mine.
Syn, hørsel, hud, lukt, smak og følelser tar i mot.

Uten å prøve å forstå.
Etter noen dager eller uker så er det allikevel noe som går opp for meg som jeg føler er til nytte.

Jeg tror vi kan stole på vår hjerne og vår kropp at den tar inn informasjon fra mange kanaler som ikke nødvendigvis kan omsettes til den beviste logiske forståelse der og da.

Jeg kan huske mang en kamp med psykologi bøker (les mursteiner på tung faglig engelsk) uten å forstå noen verdens ting. Noen ganger har jeg brukt 10 timer for å forstå en side.

Etterhvert fant jeg ut at det lureste for meg da var å legge fra seg boka og stole på at jeg forsto det etterhvert.

For eksempel det å sove en natt.
Flere ganger har jeg opplevd å kjempe med tung tekst, legge boken fra meg, ta en pause og så lese den på nytt dagen etter. Dagen etter har jeg ofte forstått teksten med en gang.

Det ser ut til at ting modnes.
La det modne.

Prøv å ta inn det som skjer.

Prøv å la din forståelse av sammenhengene tre frem etter hvert
Eller i forhold til dagens, eller helgens eller vårens aktiviteter. Prøv å la vissheten om hva du skal gjøre tre frem i dine bevisste tanker.
Hvis du har tid.

Ikke nødvendigvis gå der det er motstand.

Gå for glede.

xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxxJeg har skrevet boken Løven Leo - En bok om menn makt og lederskap.

En bok om løver og den Norske samtid

Du kan lese mer om boken ved å følge linken nedenfor.

Den kan også kjøpes der hvis det skulle være av interesse

Boken sendes en gang i uken. Som regel fredager.

1 kommentar:

  1. Et tankevekkende blogginnlegg. Min første tanke, er at det kanskje er fåfengt, det å tro at en kan legge vekk tankemønstre som preger persepsjonen, for så å se uten fordommer. Men på den annen side snakker vi om det å være åpen. Kanskje går det an å bestemme seg for å være åpen. Det blir vel gjerne et moralsk spørsmål. Men dere som er utdannede vil vel gjerne mene at kunnskapen deres er uavhengig av moral. *smil*

    En side ved det du tar opp, altså om en skal bestemme seg nå eller om en skal tenke på det og være fundert når en velger, er det å tørre, mener jeg. En kjøper vel ikke nytt hus om en ikke vet om en kan betale gjelden.

    Nå har du gitt meg noe å tenke på.

    SvarSlett