onsdag 28. januar 2015

V.I.R.K

Ikke snu hverandre ryggen.

Mitt ønske er å være en brobygger.

Jeg vil bygge en bro mellom lederskap, virkeliv og de som for tiden ikke er i arbeid.
Jeg vil bygge en bro mellom tillitsvalgte og eiere.

Jeg vil bygge broer.

"Du kan alltid bli bedre". Tankegodset har mange tilhengere. Samtidig er det antakelig noen hundre tusen som spyr ved tanken på det.

De er syke av stresset måten vi driver på i dag faktisk medfører.

Finnes det en annen måte?

Mange som kommer til en psykolog er syk på grunn av stress eller annen ekskludering fra arbeidsliv.

Det er bra folk som "another one bites the dust"
Ikke snu dem ryggen.

Og til deg som er sliten for tiden. Utslitt og knekt.

Det er fort gjort å havne i en samfunnsmessig krevende felle her.

Sint. Frustrert. Avmektig.

Det å skulle komme til snu arbeidslivet ryggen.

Ikke så rart kanskje.

Det er jo tross alt arbeidslivet som oppleves å være årsaken til sykdom og lidelse som mange sliter med.

Det at hundretusenvis vender arbeidslivet ryggen.

Både fordi arbeidslivet oppleves for tøft innrettet slik det er i dag og fordi man ikke finner sin plass der grunnet at en ny ide kultiveres i hoder, tanker og følelser inne i menneskene som bor i vårt langstrakte land.

Ideen er:

”Jeg vil også leve det gode liv.”

Hardt arbeid med tett på måloppfølging på tvers av egen identitet og trivsel oppleves for mange ikke å være det gode liv.

Det at arbeidsliv og lederskap skulle komme til å vende hundre tusenvis av våre medborgere ryggen på bakgrunn av samme ide.

”Jeg vil også leve det gode liv.”

Ikke så rart kanskje.
Hvis målene ikke nås så kan det være naturlig reflektere over om medarbeiderne kunne gjort mer. Eller om man kunne kjempet mer for å få medarbeiderne til å gjøre mer.

Ikke snu hvarandre ryggen.

Jeg vet at eiere, ledere og arbeidsgivere generelt sett er meget bra folk. Det er gode folk som prøver å få til noe. Nå mål. Få dagene til gå i hop. Mange er mine venner. Og jeg har stor respekt for motet som er hos en rekke arbeidsgivere og eiere.

Ikke snu dem ryggen.

Ikke snu hverandre ryggen.

Vi må ikke snu ryggen til hverandre.

Jeg har en enkel ide. En stridside eller kongstanke. Den vil kreve mye for ledere, organisasjoner og arbeidsgivere. Den vil kreve mye for alle oss andre.

Mitt ønske er å være brobygger mellom lederskap/ virkeliv og de som for tiden ikke jobber. Mellom ledere og arbeidstakere. Mellom ledere og eiere.

En bro jeg bygger for tiden heter V.I.R.K

Verdifull
Innvendig
Kraft

Verdifull Innvendig Rett Kurs

Jeg er ikke helt sikker enda hvilken forkortelse som jeg skal bruke. Kanskje det ikke skal være forkortelse. Kanskje det er en oppfordring. VIRK.
Eller la folk få VIRKE. Kanskje det er en dialog eller prosess om hva det å virke er.

Det å virke. Tilhørighet og virke som gir mening. Det er liv laga.

Det jeg vil kjempe for er:
Vi skal flytte opplevelsen av menneskelig verdi fra det ytre til det indre.

En person som opplever seg verdifull fra innerst i ryggmargen og ut vil ikke kjøre seg/ la seg bli kjørt så hardt at han/ hun blir syk.

Denne vil bidra til smartere måter å gjøre tingene på.

En leder eller eier som er verdifull og vet om sine verdifulle medarbeidere vil ikke måtte drive så mye med stressende instrumentell styring for å få til noe.

Den verdifulle eier vil oppleve å ha nok etterhvert.

Den verdifulle medarbeider. Den verdifulle leder.

Du er verdifull.

Jeg er verdifull.

Jeg tror det vil føre til forenklinger og måter å gjøre ting på som vil være bra.

Hvis du møter meg i jobbsammenheng og er syk av stress (angst, depresjon, søvnproblemer, rus, anspenthet, mage/tarmplager, hodepine, utslett, muskel/ skjelett plager, vektproblemer eller utslitt) så vil jeg nok i en del tilfeller anbefale deg å snakke med legen for å få deg litt hvile.

Mine råd vil ellers selvsagt være meget individuelt tilpasset.

Noen er for syke til å jobbe nå.

Men mitt mål vil alltid være at du skal ha et virke etterhvert. At du skal gi deg selv retten til å virke på ditt nivå. Og jeg vil kjempe for at arbeidsgivere (IA) når nye høyder i og med at verdibegrepet han er verdifull, hun er verdifull er flyttet til på innsiden.

Du er verdifull og opplevelsen av verdifullhet ser ut til å trenge et slags drivstoff som kan kalles tilhørighet og mening.

VIRK.

Det er mitt råd.

VIRK i arbeid eller hvis du ikke kan arbeide. VIRK på en måte som gir deg mening.
Men ikke snu ryggen til det å virke.
Ikke snu ryggen tik de som virker i lederskap eller i arbeidsliv.

Og til lederskap, arbeidsliv eller virkeliv.

Ikke snu ryggen til hundretusenvis av medborgere.
Ikke snu ryggen til de som virker på en annen måte.
Hvordan virker du? Hvordan er du bygd opp.

Ikke snu ryggen til hverandre.

VIRK
Menneskelig verdi flyttet inn
Tilhørighet, mening og samarbeid.

God ide.


Sånn. Da gjelder det bare å få det til i praksis!!!

I mens vi prøver å få det til.

For det er det vi gjør.

Ikke snu hverandre ryggen

1 kommentar:

  1. Yes! "Ikke snu hverandre ryggen!" Kjemp for å opprettholde troen på din neste, og kjemp for selv å være til å ha tro på. Det er en oppfordring jeg synes godt om! Ledelse blir instrumentell og regelstyrt når der ikke er noen tro.

    Akronymer er artige. Og akronymet "VIRK" er positivt og vekker gode følelser. Tillat meg å peke på at "VIRKE" kan være "Varig Innsats Retter Kunnskap Enkelt".

    SvarSlett