onsdag 29. juli 2015

Gjør det nåFelles for en del friluftsbutikker og sportsbutikker er budskapet om at nå er det på tide å slutte å snakke om det. Slutt og snakk. Begynn å tren.

Gjør det. Og gjør det nå.

Ut å gå, jogg, løp, sykle, eller tren på helsestudio.

Historisk sett er det slik at det er mange som har hatt store ideer og tanker om ting man burde gjøre. Det er fint og bra med ideer. Det som imidlertid imponerer meg er mennesker som gjør det. De som gjennomfører ideene sine. Grekerne hadde ideen om demokratiet. Romerne lagde et demokrati. Et demokrati med mye positivt men også med en del intriger og dritt og møkk i Roma.

Men allikevel. De lagde et demokrati.

De gjorde det.

Facebook for eksempel er et sted hvor den ene og den andre viser videoer av ideer eller tekster og filmer om ideer eller filmer og tekst om noen som har gjort noe som er bra.

Mange som er på Facebook er i den villfarelse at det å dele filmer eller budskap med bra innhold er det samme som å gjøre noe bra. Jeg sier ikke at det å dele gode ting på Facebook er å gjøre noe dårlig. Noen ganger fører det til at savnede mennesker blir funnet eller at annen kunnskap deles på en bra måte.

Jeg sier bare at handlinger på Facebook ofte teller mindre en det å gjøre noe i virkeligheten.

Jeg bruker noe av min tid til å hjelpe folk i nød. Noen ganger gjør jeg mer enn mange synes er nødvendig. Jeg kjører dødssyke mennesker til legevakten som tar vare på de å får de innlagt. Jeg samarbeider med politiet om natten som hjelper meg og de menneskene jeg prøver å få hjulpet. Jeg har ikke så stor kapasitet på min lille kliniske praksis. Men de som får hjelp her. De får hjelp for å si det sånn. Men de får mye ansvar for egen vekst også. Jeg er tross alt infanterioffiser i bunn. Opp og stå. OPP OG STÅ! Hvor vil du? Sett i marsj. SETT I MARSJ. Noen endringsprosesser bør etter min mening ha relativt faste rammer.

Jeg hjelper folk som er sammen med slemme mennesker til å komme seg ut av slike relasjoner. Jeg sier til bedrifter som har 22% sykefravær at den måten de driver på ikke nytter. Jeg sier så tydelig i fra at jeg ikke får mer jobb som rådgiver der. Noen bedrifter ser ut til å ville ha nærværsarbeid eller HMS innpakning på det å presse det hvite ut av øyet på folk.

På bloggen min, i foredrag og i media forteller jeg at jeg er motstander av stressmestring. Man får i første omgang ikke jobber som bedriftsrådgiver av sånt heller.

Jeg selger imidlertid ikke sjelen min for noen skarve timer med arbeid.

Hele ideen om stressmestring, altså det å skulle tåle noe man ikke tåler er gått ut på dato.  Pressmestring, altså det å mestre press uten at det aktiverer for mye stress. Det er jeg med på. Det er dessuten mer effektivt på sikt. Ideen om at man burde tåle det kroppen sier i fra om at den ikke tåler er drevet frem av gamle idealer. Stressmestring er like feil som slavearbeid eller annen form gammal dritt. Dessuten koster det samfunnet og bedriften din milliarder av kroner.

Stressmestring er til for operative enheter eller for meg og deg hvis det er noe spesielt krevende som må gjøres. Stressmestring som grunntanke i hverdagen i det moderne samfunn er en av de største kostnadsdriverne vi har i dag. Det er gammeldags og det er utgått på dato.

Jeg vet at noen snakker om at det finnes et kjærlighetsfylt samfunn ute i verdensrommet. De forteller om idealer og måter å være sammen på der. Det er en vakker tilstand som forklares. Gjensidig respekt. Man blir elsket for den man er. Det er ingen krig eller krangling i nære relasjoner. Det er rett og slett en form for paradis der oppe. Og noen er frustrert over at det ikke er sånn her på jorden. Jeg vil leve sånn som det er på den og den planeten sies det.

Lag deg et romskip og reis opp dit tenker jeg.

Gjør det.

Vår planet inneholder ondskap, problemer, konflikter, modige politikere eller feige politikere eller modige medborgere eller feige medborgere slyngler, rasshøl, overgripere, kriminelle eller syke samt en rekke gode og snille mennesker. Det er her vi lever. Med vår, sommer, høst, vinter og vår igjen.

Mange klager på NAV. Med 550 000 mennesker som skal ha sine støtte derfra og det faktum at mange vil ha mer enn det NAV kan gi så er min påstand at det vil være en evig og umulig prosess å lage et NAV som brukerne er fornøyd med. Det er ikke mulig at folket blir fornøyd med en organisasjon som kun har mulighet til å gi bort mindre enn det de fleste vil ha. Alle organisasjoner har forbedringspotensial. Jeg mener imidlertid at dette poeng er viktig å huske på.

Det er her vi lever. Det er her du må ta vare på deg selv. Det er her du må iverksette tiltak slik at det tingene du snakker om og klager over blir endret. Ikke klag på politikere som ikke er modig. Bli en modig politiker selv.

Gjør det.

Ikke snakk om gjensidig respekt. Vis med dine handlinger respekt for deg selv og andre.

Gjør det. Implementer menneskelighet og mot i ditt eget liv.

Møter du en selvopptatt dumskalle på din vei. Sett dine grenser og se at de respekteres eller gå.

Ta vare på deg selv i felleskap med andre. Det å sitte å bable om det ene og det andre som ikke finnes her på jorden er like fjernt som å ekskludere seg selv fra felleskapet ved å være en kriminell.

Ta vare på deg selv og andre.

Gjør det her på jorden.

Gjør det nå.

xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx

Markedsføring av boken Løven Leo

Løven Leo er en bok jeg har skrevet.

Det er en kraftfull bok om Løven Leo sin vei fra en tilværelse som hvileløs ungløve drevet av ønsket om å være god nok for sin far Løvekongen Mike, til å bli en voksen løve med egen personlig frihet.

Det å bli voksen handler om å lære seg å ta vare på seg selv.

Boken får meget gode tilbakemeldinger og er til inspirasjon for ditt eget liv uavhengig om du er sjef, medarbeider, spirituell eller realist. Kvinne eller mann.

Min erfaring er at forskjellige typer mennesker identifiserer seg med boken fordi handlingen er lagt til løveverden. I leserens forståelse av løveverdenen som er skildret i boken er det lett å finne likheter og forskjeller i forhold til eget liv.

Handlingen i boken er om løver men boken handler egentlig om mennesker og om deg og meg.


tirsdag 28. juli 2015

Vi du komme sist ?


I mitt yrke som psykolog så hører jeg naturlig nok oftere om vold, undertrykkelse overgrep, tvang, trusler og forferdelige livsbiografier enn da jeg jobbet som markedsdirektør i Statoil.

Jeg understreker innledningsvis at dette blogginnlegget handler om tradisjoner og gjengangere i familier, uavhengig av hudfarge og hvilket land eller religion et menneske tilhører.

En hvit drittsekk er ikke bedre enn en drittsekk med en annen hudfarge.

Jeg vil si følgende til alle som undertrykker sine kvinner eller menn eller på andre måter bestemmer hva et menneske skal gjøre, mene eller tenke. Er det slik at du egentlig har lyst til å komme sist?

”Jeg tror du sørger for at du og dine sakker akterut i køen.”

Det er tradisjon i din familie at det å slå er en del av barneoppdragelse sier du.
Det ødelegger et barn med et stort potensiale som kunne vært bra for barnet, for deg og din familie og din slekt sin konkurransekraft og livskvalitet, sier jeg.

Det er tradisjon å slå kvinner i din familie sier du.
.
Vold mot dine egne hindrer vekst og utvikling for deg og dine sier jeg. Det er du og dere som taper på det. Jo flere som er sterke og frie jo mer kraft blir det.

Det er ingen kvinne eller mann som blir slått (av sine egne til de dør som 80 åring) som har muligheten for fri utfoldelse eller som elsker eller er glad i de som slår eller voldtar. De kan si det utad. Kanskje du slår igjen så de sier at de elsker deg mange ganger om dagen. Men det er umulig å elske noen som slår og slår og slår eller utnytter, truer eller misbruker på forskjellige måter.

Når du står ved graven og gråter, du som har slått mennesket som nå er gått bort.
Tror du at det ligger et menneske i den graven som synes du var ei bra dame eller en bra kar?

Fedre som fiker til sine 60 år gamle døtre fordi de er uenige i en diskusjon. Seksuelle overgrep innad i familier som man vet om men ikke gjør noe med. Leger som tvinger sine sønner til å bli legesønner. Tvangsekteskap innad i forskjellige kulturer eller tvangsekteskap innad blant de rikeste i landet. NAVére som forventer at barna skal bli NAVére. Arbeidsfolk som forventer at barna skal bli arbeidsfolk.

Slaver av tradisjoner som forventer at barna skal være slaver av tradisjoner.

Alt jeg snakker om her handler om noe annet enn fri vilje og det er akkurat den samme dritten alt sammen. Tror du virkelig at det er dette som skaper det gode liv for deg og dine.

Tror du virkelig at de som blir slått eller tvunget ser opp til deg?
Over 30 prosent av de som slås i nære relasjoner er menn…!”

Mennesket er ikke skapt sånn. Kjærlighet og tillit er ikke noe man slår inn i folk ei heller griner seg til. Oppfører du deg som en bra person så kan det hende du blir valgt. Det å bli valgt er noe annet enn å true eller grine seg til ting.

Mennesket er ikke skapt sånn.
En følelse som kjærlighet og tillit kommer ikke med slag og voldtekter.

Kjærlighet og andre følelser. Det å like eller ikke like noen. Det er ikke noe man kan bestemme i forhold til andre.

Og dette er viktig: Nelson Mandela satt i fengsel i 27 år fordi han mente noe som styresmaktene ikke ville han skulle mene.

Men han mente det han mente.

Noen endrer mening utad gjennom hjernevask eller for å overleve i farlige situasjoner.
Noen sier ting på en video fordi truslene som ligger bak er så sterke.

Det virker på meg som om en rekke familier i dette land kjemper alt de kan for å komme sist.

Er det virkelig slik at du vil komme sist?

Det å bygge på tradisjon, eller det å respektere sin mor og far handler om å lære av det de har gjort. Bygge på det gode og det slitsomme i det de har hatt i sine liv for å starte der og dermed utvikle seg videre fra det.

Det å hedre tradisjoner handler ikke nødvendigvis om å leve videre, generasjon etter generasjon med blåveiser, vold, overgrep, blod, kriminalitet kaos eller trygd.

Sånn har det vært i vår slekt i hundre år. Sånn har det vært siden 1700 tallet. Sånn skal det være for alltid.

Bryt mønstrene og redd deg og din familie.

Det er garantert urettferdighet i det demokratiske system og i det kapitalistiske system.
Det finnes urettferdighet i verden. Jeg vet det. Jeg vet at mange har hatt et helvete.

Jeg er for rettferdighet.
Jeg har en sterk tro på gud. Men jeg tror ikke at gud er for undertrykkelse uansett hvem gud eller religion det skulle vise seg at er den rette.

Jeg tror på gud i meg og jeg tror på gud i deg.

Tilbe intet lavere enn det guddommelige i deg, det er mitt råd.

Til deg som har vært slem mot andre. Den eneste måten å komme seg videre på er å slutte med det og begynne på veien videre.

Til deg som er i farlige relasjoner. Skaff deg hjelp i dag. Det å skaffe seg hjelp er kanskje det eneste som vil kunne hjelpe overgriperne rundt deg og kanskje gi en ide til dine slik at de begynner å gå en bedre vei for seg og sine.

Her er noen telefon nummer:


Oslo krisesenter: 22480380, døgnåpen telefon:
Kirkens SOS: 22400040, døgnåpen.
Mental helse Hjelpetelefonen: 116 123 eller fra utlandet 0047 91 116 123, døgnåpen.
Politiet: 02800, døgnåpen.
Nødtelefonen: 113, døgnåpen.


Hvis du som er i en farlig situasjon leser dette på en datamaskin som andre sjekker så slett loggen slik at ingen andre vet at du nå har lest dette.

Bruk din frie vilje til å bli fri.


Tilbe intet lavere enn det guddommelige i deg.

mandag 27. juli 2015

Dum som en sauDette blogg innlegget leses på eget ansvar

xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx

Her jeg bor hender det at det er sauer i veien. Jeg kjører sakte mot de fordi jeg ønsker at de skal gå inn til siden slik at jeg kan snike meg forbi de og komme meg hjem.

Frykten lyser i de blanke litt tomme se anordningene en sau har foran på saueskallen sin. Så snur de seg i flokk og begynner å løpe. De løper ut av ville helvete både 1 og to km foran bilen min. Jeg kjører sakte og jeg stopper og jeg kjører fortere.

”Dere kan jo bare gå litt ut på siden”, tenker jeg i mitt stille observerende sinn.

Dum i huet som jeg er roper at de kan gå til siden. ”Gå inn til siden av veien. Slapp av jeg skal ikke ødelegge for dere. Det er gress nok.”

Men nei da. ”Bææææææhhh”. 
Sauene løper. De løper og de løper.
Det er ingen form for bevissthet å legge merke til.
De er helt fanget av sine egne instinkter.
Litt sånn som en han hund i bånd som møter ei tispe med løpetid.

Det skal jokkes.
Øynene er like tomme som øynene til en død hest.
Lyset er av og det er heller ingen hjemme.
Det eneste lyset som kan spores i øynene til en jokkeklar hund er speilingen av av dagslyset på netthinnen

Jokke, jokke, jokke, jokke. JOKKE; JOKKE; JOKKE, JOOOOOOKKKE

Eller en elghund som løper etter elg.

Elge, elge, elge, ELGE; ELGE ELGE, voff, voff, voff.

Det er ingenting i verden som kan stoppe en hund som værer kjønn ei heller en elghund som har elg i neseborene.

For ikke å snakke om selene i akvariet i Bergen. De gjør hva det skulle være for en liten fiskebit. Og publikum jubler fordi den belønningen som ligger i å få en sildebit kan få en sel til gjøre hva det skulle være.

Selen sin atferd styres helt og holdent av bevisstløse instinkter og den gjør hva som helst for litt sild.

Baklengs salto. Publikum jubler. Og så bort til sel dressøren. Sild.

Sikkert bra at det er instinktene som gjelder for selen. Lønnsforhandlingene og diskusjon om arbeidsforhold blir krevende for oss mennesker når vi møter den første sel med mer bevissthet enn en instinktdrevet sau.

Sauene mangler bevissthet. De løper foran bilen min like hjem til der jeg bor.

De er dumme i huet som en sau. Dum i huet som en sau.

En så dum sau kan til tider sammenlignes med en mann som dras av sitt eget ustyrlige kåte begjær etter å nedlegge kvinner.

Pule, pule, pule (jokke, jokke, jokke)

Eller det kan sammenlignes med en del former for nådeløs og grådig jakt på penger.

”Snabba cash”

Jokke, jokke, jokke, lure, lure, lure, vær dum i huet, være dum i huet, være dum i huet, utnytte, utnytte, pule, pule, feste, feste, fyllesjuk, sove, spise bæsje, bæsje, bæsje.

Bæsje, bæsje, bæsje

Jokke, jokke, jokke

Hunder i løpetid, elghunder, jokkende kjærlighetsløse menn og kvinner, undertrykkere, overgripere, dumskaller og andre sauer uten særlig bevissthet.

Skjerp dere.

Det rareste er selvsagt å se mennesker som mangler bevissthet om hvordan de oppfører seg i forhold til andre mennesker eller hvordan de oppfører seg i forhold til seg selv.

Den dagen man gjennomskuer dumskapen til sine foreldre, til sine venner og ikke minst til seg selv.

Den dagen kan brukes til noe fornuftig.

Bli fri på 1, 2 , 3…
Prøv å observere deg selv med mål om å oppdage og gjennomskue dine egne bevistløse handlinger.

Det kan være din tendens til å bli vettskremt for den minste ting eller det kan være din tendens til å ville regjere over andre eller tendensen til å trekke raskere enn din egen skygge.

Vil du virkelig være kjæreste med en som ikke vil være kjæreste med deg.
Vil du virkelig at alle mennesker skal mene, tenke, kle seg og si at de digger deg.

Når de egentlig ikke gjøre det.

Vil du være redd når det egentlig ikke er noe å være redd for

Hva er ”sild” for deg slik at du blir helt borte i dine egne instinkter, drifter og begjær og dermed handler på autopilot uten en millimeter med bevissthet i forhold til deg selv. de faktiske forhold og menneskene rundt deg.

Hva er det som gjør at du blir en sau som egentlig bare kan gå inn til siden så andre og annet kan passere rolig forbi.

xxx xxx xxx

Ta vare på deg selv