onsdag 29. juli 2015

Gjør det nåFelles for en del friluftsbutikker og sportsbutikker er budskapet om at nå er det på tide å slutte å snakke om det. Slutt og snakk. Begynn å tren.

Gjør det. Og gjør det nå.

Ut å gå, jogg, løp, sykle, eller tren på helsestudio.

Historisk sett er det slik at det er mange som har hatt store ideer og tanker om ting man burde gjøre. Det er fint og bra med ideer. Det som imidlertid imponerer meg er mennesker som gjør det. De som gjennomfører ideene sine. Grekerne hadde ideen om demokratiet. Romerne lagde et demokrati. Et demokrati med mye positivt men også med en del intriger og dritt og møkk i Roma.

Men allikevel. De lagde et demokrati.

De gjorde det.

Facebook for eksempel er et sted hvor den ene og den andre viser videoer av ideer eller tekster og filmer om ideer eller filmer og tekst om noen som har gjort noe som er bra.

Mange som er på Facebook er i den villfarelse at det å dele filmer eller budskap med bra innhold er det samme som å gjøre noe bra. Jeg sier ikke at det å dele gode ting på Facebook er å gjøre noe dårlig. Noen ganger fører det til at savnede mennesker blir funnet eller at annen kunnskap deles på en bra måte.

Jeg sier bare at handlinger på Facebook ofte teller mindre en det å gjøre noe i virkeligheten.

Jeg bruker noe av min tid til å hjelpe folk i nød. Noen ganger gjør jeg mer enn mange synes er nødvendig. Jeg kjører dødssyke mennesker til legevakten som tar vare på de å får de innlagt. Jeg samarbeider med politiet om natten som hjelper meg og de menneskene jeg prøver å få hjulpet. Jeg har ikke så stor kapasitet på min lille kliniske praksis. Men de som får hjelp her. De får hjelp for å si det sånn. Men de får mye ansvar for egen vekst også. Jeg er tross alt infanterioffiser i bunn. Opp og stå. OPP OG STÅ! Hvor vil du? Sett i marsj. SETT I MARSJ. Noen endringsprosesser bør etter min mening ha relativt faste rammer.

Jeg hjelper folk som er sammen med slemme mennesker til å komme seg ut av slike relasjoner. Jeg sier til bedrifter som har 22% sykefravær at den måten de driver på ikke nytter. Jeg sier så tydelig i fra at jeg ikke får mer jobb som rådgiver der. Noen bedrifter ser ut til å ville ha nærværsarbeid eller HMS innpakning på det å presse det hvite ut av øyet på folk.

På bloggen min, i foredrag og i media forteller jeg at jeg er motstander av stressmestring. Man får i første omgang ikke jobber som bedriftsrådgiver av sånt heller.

Jeg selger imidlertid ikke sjelen min for noen skarve timer med arbeid.

Hele ideen om stressmestring, altså det å skulle tåle noe man ikke tåler er gått ut på dato.  Pressmestring, altså det å mestre press uten at det aktiverer for mye stress. Det er jeg med på. Det er dessuten mer effektivt på sikt. Ideen om at man burde tåle det kroppen sier i fra om at den ikke tåler er drevet frem av gamle idealer. Stressmestring er like feil som slavearbeid eller annen form gammal dritt. Dessuten koster det samfunnet og bedriften din milliarder av kroner.

Stressmestring er til for operative enheter eller for meg og deg hvis det er noe spesielt krevende som må gjøres. Stressmestring som grunntanke i hverdagen i det moderne samfunn er en av de største kostnadsdriverne vi har i dag. Det er gammeldags og det er utgått på dato.

Jeg vet at noen snakker om at det finnes et kjærlighetsfylt samfunn ute i verdensrommet. De forteller om idealer og måter å være sammen på der. Det er en vakker tilstand som forklares. Gjensidig respekt. Man blir elsket for den man er. Det er ingen krig eller krangling i nære relasjoner. Det er rett og slett en form for paradis der oppe. Og noen er frustrert over at det ikke er sånn her på jorden. Jeg vil leve sånn som det er på den og den planeten sies det.

Lag deg et romskip og reis opp dit tenker jeg.

Gjør det.

Vår planet inneholder ondskap, problemer, konflikter, modige politikere eller feige politikere eller modige medborgere eller feige medborgere slyngler, rasshøl, overgripere, kriminelle eller syke samt en rekke gode og snille mennesker. Det er her vi lever. Med vår, sommer, høst, vinter og vår igjen.

Mange klager på NAV. Med 550 000 mennesker som skal ha sine støtte derfra og det faktum at mange vil ha mer enn det NAV kan gi så er min påstand at det vil være en evig og umulig prosess å lage et NAV som brukerne er fornøyd med. Det er ikke mulig at folket blir fornøyd med en organisasjon som kun har mulighet til å gi bort mindre enn det de fleste vil ha. Alle organisasjoner har forbedringspotensial. Jeg mener imidlertid at dette poeng er viktig å huske på.

Det er her vi lever. Det er her du må ta vare på deg selv. Det er her du må iverksette tiltak slik at det tingene du snakker om og klager over blir endret. Ikke klag på politikere som ikke er modig. Bli en modig politiker selv.

Gjør det.

Ikke snakk om gjensidig respekt. Vis med dine handlinger respekt for deg selv og andre.

Gjør det. Implementer menneskelighet og mot i ditt eget liv.

Møter du en selvopptatt dumskalle på din vei. Sett dine grenser og se at de respekteres eller gå.

Ta vare på deg selv i felleskap med andre. Det å sitte å bable om det ene og det andre som ikke finnes her på jorden er like fjernt som å ekskludere seg selv fra felleskapet ved å være en kriminell.

Ta vare på deg selv og andre.

Gjør det her på jorden.

Gjør det nå.

xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx

Markedsføring av boken Løven Leo

Løven Leo er en bok jeg har skrevet.

Det er en kraftfull bok om Løven Leo sin vei fra en tilværelse som hvileløs ungløve drevet av ønsket om å være god nok for sin far Løvekongen Mike, til å bli en voksen løve med egen personlig frihet.

Det å bli voksen handler om å lære seg å ta vare på seg selv.

Boken får meget gode tilbakemeldinger og er til inspirasjon for ditt eget liv uavhengig om du er sjef, medarbeider, spirituell eller realist. Kvinne eller mann.

Min erfaring er at forskjellige typer mennesker identifiserer seg med boken fordi handlingen er lagt til løveverden. I leserens forståelse av løveverdenen som er skildret i boken er det lett å finne likheter og forskjeller i forhold til eget liv.

Handlingen i boken er om løver men boken handler egentlig om mennesker og om deg og meg.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar