torsdag 27. august 2015

Typisk Norsk å være klokBildet viser Fabian Stang - Foredragsholder på Mannskonferansen 1. september Saga Kino 0830-1200

En gang ble det sagt: «Det er typisk norsk å være god».

Jeg vil i dette lille skriv hedre denne uttalelse ved å starte der den slutter å virke og komme med en uttalelse som jeg mener er mer riktig i dagens Norge.

Min uttalelse er: «Det er typisk norsk å være klok»

Formuleringen er gjort i presens. Ikke fordi det nødvendigvis alltid er typisk norsk å være klok. Men fordi en presens formulering viser fram det faktum at det burde være typisk norsk å være klok.

I denne sammenheng skriver jeg om psykisk helse generelt, ivaretakelse av psykisk helse i arbeidslivet og om menn og psykisk helse spesielt

Tirsdag 1.september er det manne konferanse på Saga kino i Oslo. Den er arrangert av Verdensdagen for psykisk helse, en avdeling i den viktige og landsomfattende organisasjonen Mental Helse. Det er gratis inngang og bra program fra 0830 - 1200. Foredragsholderne er Jan Erik Larsen (han med bil dilla). Fabian Stang (han ordføreren), Erik Thorstvedt (han keepern) og Egil Arne (han psykologen).

Når det gjelder menn, mannsrollen og psykisk helse i vår tid så er tiden inne for å bli smartere enn tilfellet er i dag. 

Tiden er inne for å bli klok.


Bildet viser Erik Thorstvedt - Foredragsholder på Mannskonferansen 1. september Saga Kino 0830-1200

I Norge er det ca. 800 000 som til enhver td sliter med sin mentale helse. Ca 50 000 har alvorlige kroniske sykdommer som schizofreni eller personlighetsforstyrrelser. Her finner man også noen som sliter med anti sosial personlighetsforstyrrelse eller det som også i dagligspråket kalles psykopati. Andre alvorlig syke sliter med bipolar lidelse, eller det som i daglig tale kalles manisk depressiv lidelse. Plagene her handler om at humøret svinger fra å ha oppstemte energiske eller eventuelt ukritiske perioder hvor økonomi eller annet settes over styr for så å falle ned i et mørkt depressivt hull. Det er forskjellige grader av et slikt problem. Om humøret skulle svinge litt så er det ikke det jeg snakker om her. 

Ca 400 000 er i  den gruppen som kan kalles for de nevrotiske. Det er vi som sliter med nervene og som har bedre eller dårligere perioder: Mer eller mindre angst og mer eller mindre alvorlige perioder med depresjon.

Resterende 350 000 er vi som har livskriser. Dødsfall, overarbeidet, samlivsbrudd, økonomisk krise, alvorlig hendelse, stress i forbindelse med overgang ti ny jobb osv, osv.

Av disse 800 000 så er det ca. 35 prosent som er menn. Tallet er dermed 280 000 menn som til enhver tid sliter med sin mentale helse.

8 av 10 av de som sliter med alkohol er menn.

Hvorfor er det da slik at det er overveldende mange flere kvinner som arbeider målrettet med sin selvutvikling og ivaretakelse av egen mental hygiene, enn menn og enn statistikken skulle tilsi.

Dette lille skrivet er ikke for å markedsføre mine egne eller kollegers tjenester. Skrivet er for å markedsføre manne konferansen og det faktum at det er så typisk menn å være god at vi tror det er riktig å presse på selv når kroppen i klart språk (anspenthet, irritabilitet, depresjon, stiv nakke, potensproblemer, søvnproblemer, angst, kviser når du er over femti, osv) ber på sine knær om at du skal roe ned. Selv da tror mannen at det er riktig å kjøre på. Doping (alkohol, kokain, heroin og annet) er mer tilstede i næringsliv på samme måte som i deler av idretten. 

Jeg snakker sant. Han kollegaen din som alltid er opplagt i blådress på jobb. Det er flere av han nå enn før som bruker kokain or å holde det gående i styremøte etter styremøte.

Money is everything. Human nature is a problem.

Bildet viser Egil Arne Skaun Knutsen - Foredragsholder på Mannskonferansen 1. september Saga Kino 0830-1200

Det at vi er et menneske med en del grunnleggende menneskelige primære behov som for eksempel hvile, å være ute i dagslys, søvn, trygge relasjoner, næringsrik mat, kjærlighet, sa jeg hvile? Jeg sa ikke sosiale medier! Det oppleves som irriterende hår i suppa som vi må få vekk.

Jeg vil at det skal bli typisk menn å være kloke. 
Jeg vil at vi skal bruke vår viljestyrke til å ta vare på vår egen mentale helse slik at vi har det ok helt inn.

Jeg mener det er et samfunnsansvar den enkelte har. Jeg mener det er et samfunnsansvar som lovgivende myndigheter, lov opprettholdende instanser, arbeidsgivere, arbeidstakere og den enkelte medborger har.

Utviklingen i dag er ikke hensiktsmessig. Vi har ikke råd til det. Verken personlig, trivselsmessig i landet eller økonomisk

Enten så presser folk seg så lenge at når de stuper tar det enten mange år før de skaffer livsgrunnlag på egenhånd igjen eller det fører til enda en uføretrygd for at de skal holde seg flytende.

I USA er det vist at 50% av alle legekonsultasjoner er stressrelatert. Det vil si at hvis man tar med den stress eller tempo/ være flink relaterte delene av psykiske lidelser (f.eks angst og depresjon, alkohol, søvnproblemer), hjerte kar problemer (infarkt), mage/tarm plager (f.eks fedme) og muskel/ skjelett plager (f.eks vondt i ryggen) så er det stress relaterte grunnlaget for sykdom og andre problemer i Norge også for høyt.

Depresjoner vil i 2018 bli den nest mest kostbare sykdom i den vestlige verden, sett behandlingskostnader, personlig lidelse, familiær lidelse og arbeidsfravær/ tap av produksjonsressurser tatt i betraktning.

Stress er en viktig årsak for depresjon.

Hvor dum går det an å bli. 

Unnskyld. Jeg mener. Hvor god går det an å bli.

Visst skal vi være gode. Men ikke på bekostning av egen helse

Tiden er inne for å bli klok

Typisk norsk å være klok

Bildet viser Jan Erik LArsen - Foredragsholder på Mannskonferansen 1. september Saga Kino 0830-1200

Vel møtt tirsdag 1. september klokken 0830 - 1200 på Saga kino

Foredragsholderne tar for seg mannsrollen, psykisk helse generelt og psykisk helse i arbeidslivet.

Det blir engasjerende, faglige og personlige innlegg.

Viktig konferanse

Velkommen

Mer om konferansen her: Menn og psykisk helse

søndag 23. august 2015

Grensesetting

Hvis du skal gjøre en ting for deg selv i dag så ville kanskje grensesetting være en god ting ?

Grensesetting - Det å sette grenser for seg selv, det å ta vare på seg selv ved å være den som bestemmer hva man gjør eller ikke gjør. Det å være den som bestemmer hva man blir med på eller ikke blir med på.

En person som bestemmer selv blir ikke utsatt for noe.

En person som kan å sette grenser blir ikke bare kastet hit eller dit.

En person som kan å sette grenser er en som selv aktivt tar styringen i sitt eget liv.

Det å sette grenser er mye enklere enn du tror.

Det er som oftest bare å si:

Ja det vil jeg.

Nei det vil jeg ikke.

Jeg drar.

Kom deg ut.

Slutt å prat tull.

xxx xxx xxx

Enkelthet er nesten alltid et godt prinsipp.

tirsdag 18. august 2015

Angst og Frykt
Det kan kreve viljestyrke og nyte livet.

Denne blogg handler litt om frykt og angst.

Antakelig så er det en del av de samme systemene (binyrer, kortisol, noradrenalin) som fyrer i kroppen både når det gjelder frykt, angst og også stress.

Det er en beredskap som settes på.

Sånn sett så sier en del folk at frykt og angst føles ganske likt.

Forskjellen er at frykt kan relateres til faktiske forhold som pågår. For eksempel at man er redd for sin samboer som er voldelig, eller ruser seg eller er borte uten at man vet hvor denne er.

Eller at det er nedbemanning på jobben og man er redd for å miste jobben.

Eller man går hjem en sen kveld og noen løper etter deg og roper at når jeg tar deg igjen skal jeg rane deg.

Det man kan oppleve da kan kalles frykt.

Noen har angst. Angst er full frykt fyring hvis man går hjem om kvelden selv om det ikke er noen som løper etter deg.

Da er det på en måte fantasien om hva som kan skje som fyrer frykten/ angsten.

Noen mennesker har opplevd sterke traumer som vold, overgrep, eller hendelser i jobbsituasjon for eksempel i forsvaret eller i politiet, brann, redning, ambulanse, sikkerhet eller tilsvarende.

Slike traumatiske hendelser kan være så belastende at kroppen blir værenes i en slags over beredskap og at selv den minste lyd eller lukt som kan minne litt eller mye om det som skjedde aktiverer sterke frykt eller angst følelser.

Ofte er det slik at kroppen er i beredskap slik at en som har opplevd sterke traumer har angst store deler av tiden eller at angst ofte er en del av livet.

Det å være redd er et helvete. Angst er på en måte som om frykt bryteren har slått seg på og at det ikke går an å slå den av selv om man sitter hjemme i stolen og slapper av med en kopp varm melk med honning. Det hjelper ikke fordi angst bryteren spruter frykt gjennom kroppen. Det er en "kortslutning i systemet". Den går ikke an å slå av.

Noen får angst uten at de eller omgivelsene helt forstår hvorfor.

Til de som ikke har kjennskap til angst. Uansett årsaken til angsten. Jeg kan låve deg. Angst er mye, mye, mye verre enn du noen gang kan forestille deg.

I mitt virke er jeg opptatt av tanker, følelser og vilje. Jeg er opptatt av hvordan man kan bli mer bevist sin egen vilje til å ikke la tankene, forestillingene, fantasiene og følelsene styre hele showet.

Jeg er opptatt av å trene viljen til å presse seg selv til å stoppe en vill tanke eller følelse som ikke gir noe nyttig informasjon tatt i betraktning de faktiske forhold i situasjonen.

De faktiske forhold.

Vi kan bruke viljen til å presse oss til det ene og det andre. Ofte bruker vi antakelig viljen vår bevisstløst til å presse oss selv til å lage de jævligst mulige scenario for hvor galt noe kan gå.

Mitt syn er: Snu det rundt. Prøv. Bruk viljen bevisst til å presse tankene og følelsene til å se hva de faktiske forhold er og minimer skade potensialet eller til og med forhold deg til de FAKTISKE FORHOLD.

Hva er de faktiske forhold?

Det er ikke lett.

Du kan bare gjøre så godt du kan. Og får du det ikke til eller det ikke er noe for deg så kan du prøve en annen gang eller du kan droppe det.

Jeg ville bare plante ideen om at viljen kan brukes til fordel for deg selv.

Ikke bare mot deg selv.

xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx

Markedsføring av boken Løven Leo

Løven Leo er en bok jeg har skrevet. 

Det er en kraftfull bok om Løven Leo sin vei fra en tilværelse som hvileløs ungløve drevet av ønsket om å være god nok for sin far Løvekongen Mike, til å bli en voksen løve med egen personlig frihet.

Det å bli voksen handler om å lære seg å ta vare på seg selv.

Boken får meget gode tilbakemeldinger og er til inspirasjon for ditt eget liv uavhengig om du er sjef, medarbeider, spirituell eller realist. Kvinne eller mann.

Min erfaring er at forskjellige typer mennesker identifiserer seg med boken fordi handlingen er lagt til løveverden. I leserens forståelse av løveverdenen som er skildret i boken er det lett å finne likheter og forskjeller i forhold til eget liv.

Handlingen i boken er om løver men boken handler egentlig om mennesker og om deg og meg.

Løven Leo kan kjøpes ved å følge linken nedenfor: