søndag 23. august 2015

Grensesetting

Hvis du skal gjøre en ting for deg selv i dag så ville kanskje grensesetting være en god ting ?

Grensesetting - Det å sette grenser for seg selv, det å ta vare på seg selv ved å være den som bestemmer hva man gjør eller ikke gjør. Det å være den som bestemmer hva man blir med på eller ikke blir med på.

En person som bestemmer selv blir ikke utsatt for noe.

En person som kan å sette grenser blir ikke bare kastet hit eller dit.

En person som kan å sette grenser er en som selv aktivt tar styringen i sitt eget liv.

Det å sette grenser er mye enklere enn du tror.

Det er som oftest bare å si:

Ja det vil jeg.

Nei det vil jeg ikke.

Jeg drar.

Kom deg ut.

Slutt å prat tull.

xxx xxx xxx

Enkelthet er nesten alltid et godt prinsipp.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar