torsdag 27. august 2015

Typisk Norsk å være klokBildet viser Fabian Stang - Foredragsholder på Mannskonferansen 1. september Saga Kino 0830-1200

En gang ble det sagt: «Det er typisk norsk å være god».

Jeg vil i dette lille skriv hedre denne uttalelse ved å starte der den slutter å virke og komme med en uttalelse som jeg mener er mer riktig i dagens Norge.

Min uttalelse er: «Det er typisk norsk å være klok»

Formuleringen er gjort i presens. Ikke fordi det nødvendigvis alltid er typisk norsk å være klok. Men fordi en presens formulering viser fram det faktum at det burde være typisk norsk å være klok.

I denne sammenheng skriver jeg om psykisk helse generelt, ivaretakelse av psykisk helse i arbeidslivet og om menn og psykisk helse spesielt

Tirsdag 1.september er det manne konferanse på Saga kino i Oslo. Den er arrangert av Verdensdagen for psykisk helse, en avdeling i den viktige og landsomfattende organisasjonen Mental Helse. Det er gratis inngang og bra program fra 0830 - 1200. Foredragsholderne er Jan Erik Larsen (han med bil dilla). Fabian Stang (han ordføreren), Erik Thorstvedt (han keepern) og Egil Arne (han psykologen).

Når det gjelder menn, mannsrollen og psykisk helse i vår tid så er tiden inne for å bli smartere enn tilfellet er i dag. 

Tiden er inne for å bli klok.


Bildet viser Erik Thorstvedt - Foredragsholder på Mannskonferansen 1. september Saga Kino 0830-1200

I Norge er det ca. 800 000 som til enhver td sliter med sin mentale helse. Ca 50 000 har alvorlige kroniske sykdommer som schizofreni eller personlighetsforstyrrelser. Her finner man også noen som sliter med anti sosial personlighetsforstyrrelse eller det som også i dagligspråket kalles psykopati. Andre alvorlig syke sliter med bipolar lidelse, eller det som i daglig tale kalles manisk depressiv lidelse. Plagene her handler om at humøret svinger fra å ha oppstemte energiske eller eventuelt ukritiske perioder hvor økonomi eller annet settes over styr for så å falle ned i et mørkt depressivt hull. Det er forskjellige grader av et slikt problem. Om humøret skulle svinge litt så er det ikke det jeg snakker om her. 

Ca 400 000 er i  den gruppen som kan kalles for de nevrotiske. Det er vi som sliter med nervene og som har bedre eller dårligere perioder: Mer eller mindre angst og mer eller mindre alvorlige perioder med depresjon.

Resterende 350 000 er vi som har livskriser. Dødsfall, overarbeidet, samlivsbrudd, økonomisk krise, alvorlig hendelse, stress i forbindelse med overgang ti ny jobb osv, osv.

Av disse 800 000 så er det ca. 35 prosent som er menn. Tallet er dermed 280 000 menn som til enhver tid sliter med sin mentale helse.

8 av 10 av de som sliter med alkohol er menn.

Hvorfor er det da slik at det er overveldende mange flere kvinner som arbeider målrettet med sin selvutvikling og ivaretakelse av egen mental hygiene, enn menn og enn statistikken skulle tilsi.

Dette lille skrivet er ikke for å markedsføre mine egne eller kollegers tjenester. Skrivet er for å markedsføre manne konferansen og det faktum at det er så typisk menn å være god at vi tror det er riktig å presse på selv når kroppen i klart språk (anspenthet, irritabilitet, depresjon, stiv nakke, potensproblemer, søvnproblemer, angst, kviser når du er over femti, osv) ber på sine knær om at du skal roe ned. Selv da tror mannen at det er riktig å kjøre på. Doping (alkohol, kokain, heroin og annet) er mer tilstede i næringsliv på samme måte som i deler av idretten. 

Jeg snakker sant. Han kollegaen din som alltid er opplagt i blådress på jobb. Det er flere av han nå enn før som bruker kokain or å holde det gående i styremøte etter styremøte.

Money is everything. Human nature is a problem.

Bildet viser Egil Arne Skaun Knutsen - Foredragsholder på Mannskonferansen 1. september Saga Kino 0830-1200

Det at vi er et menneske med en del grunnleggende menneskelige primære behov som for eksempel hvile, å være ute i dagslys, søvn, trygge relasjoner, næringsrik mat, kjærlighet, sa jeg hvile? Jeg sa ikke sosiale medier! Det oppleves som irriterende hår i suppa som vi må få vekk.

Jeg vil at det skal bli typisk menn å være kloke. 
Jeg vil at vi skal bruke vår viljestyrke til å ta vare på vår egen mentale helse slik at vi har det ok helt inn.

Jeg mener det er et samfunnsansvar den enkelte har. Jeg mener det er et samfunnsansvar som lovgivende myndigheter, lov opprettholdende instanser, arbeidsgivere, arbeidstakere og den enkelte medborger har.

Utviklingen i dag er ikke hensiktsmessig. Vi har ikke råd til det. Verken personlig, trivselsmessig i landet eller økonomisk

Enten så presser folk seg så lenge at når de stuper tar det enten mange år før de skaffer livsgrunnlag på egenhånd igjen eller det fører til enda en uføretrygd for at de skal holde seg flytende.

I USA er det vist at 50% av alle legekonsultasjoner er stressrelatert. Det vil si at hvis man tar med den stress eller tempo/ være flink relaterte delene av psykiske lidelser (f.eks angst og depresjon, alkohol, søvnproblemer), hjerte kar problemer (infarkt), mage/tarm plager (f.eks fedme) og muskel/ skjelett plager (f.eks vondt i ryggen) så er det stress relaterte grunnlaget for sykdom og andre problemer i Norge også for høyt.

Depresjoner vil i 2018 bli den nest mest kostbare sykdom i den vestlige verden, sett behandlingskostnader, personlig lidelse, familiær lidelse og arbeidsfravær/ tap av produksjonsressurser tatt i betraktning.

Stress er en viktig årsak for depresjon.

Hvor dum går det an å bli. 

Unnskyld. Jeg mener. Hvor god går det an å bli.

Visst skal vi være gode. Men ikke på bekostning av egen helse

Tiden er inne for å bli klok

Typisk norsk å være klok

Bildet viser Jan Erik LArsen - Foredragsholder på Mannskonferansen 1. september Saga Kino 0830-1200

Vel møtt tirsdag 1. september klokken 0830 - 1200 på Saga kino

Foredragsholderne tar for seg mannsrollen, psykisk helse generelt og psykisk helse i arbeidslivet.

Det blir engasjerende, faglige og personlige innlegg.

Viktig konferanse

Velkommen

Mer om konferansen her: Menn og psykisk helse

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar