onsdag 7. oktober 2015

Pressmestring
Hei

Dette er et markedsføringstiltak for salg av et av mine foredrag/ kurs høst 2015. Pressmestring.

Dette er en bra julegave til deg og dine medarbeidere.

En av mine hovedinteresser er å gi folk innsikt og verktøy i forbindelse med det å ha det bra. Jeg er opptatt av konkurransekraft og bærekraft. Folkehelse, HMS, Internkommunikasjon og HR.

Jeg vil at folk skal ha det bra og jeg vil at folk skal være gode.

Men jeg vil ikke at folk skal være så gode at de ødelegger helsen sin. Det har de ikke råd til, det har ikke arbeidsgivere råd til og det har ikke samfunnet vårt råd til.

Med pressmestring menes håndtering av press uten aktivering av stress.
Dette er tankegodset og ambisjonen i arbeidet med pressmestring.
Stress er en individuell kroppslig mobilisering eller reaksjon på press. Stress i form av anspenthet, kroppslig ubehag, opplevelse av å ikke strekke til, søvnproblemer, ikke optimal evne til å løse problemer, irritasjon, hjertebank, bekymring, redusert selvtillit, magesår, angst, depresjon osv. Altså stress, er ikke noe som skal mestres eller tåles. Det er noe som skal fjernes. Pressmestring handler om å lage seg en bra jobbhverdag I steden for å lære å tåle det kroppen sier I fra om at den ikke tåler. Smarte arbeidsprosesser og mental avstand til det som stresser er sentralt i konsept pressmestring.
Positivt stress. eller situasjoner hvor man er "over" situasjonen og man klarer å løse utfordringene løpende uten opphopning kalles i denne sammenhengen for Glød.
Pressmestring er et inspirerende foredrag/ kurs med robust budskap om gode prestasjoner, mestring av press og bærekraft. Konkrete teknikker og verktøy presenters. Dette er moderne psykologisk kunnskap levert med et praktisk glimt i øyet.
Foredrag eller kurs egner seg spesielt for ledere, enkeltmennesker eller enheter som har mye å gjøre.

Tid og antall deltakere
60 minutters foredrag – Maks 1000 deltakere
Halvdags kurs - Maks 30 deltakere
Heldagskurs    - Maks 30 deltakere
To dagers kurs - Maks 30 deltakere
Prosess i organisasjonen - Avdelinger eller hele organisasjonen.
Om meg
Jeg er tidligere Krgsskoleutdannet offiser med 10 års fartstid i forsvaret, 11 år i oljebransjen hvorav 7 år som leder for markedsføring og internkommunikasjon, 8 år som spesialrådgiver HMS og klinisk psykolog i bedriftshelsetjenesten Hjelp24, senere Stamina Helse. Nåværende ansatt som daglig leder, psykolog, bedriftsrådgiver og foredrag/ kursholder Viller AS.
Prisnivå
Normalt prisnivå. Konkurransedyktig I bransjen. Ta kontakt på e-post ea@viller.no for ytterligere informasjon om læringsmål og priser.
Referanser om meg kan du lese ved å følge linken her: Referanser Psykolog Egil Arne 
Forberedelse
Pris på foredrag/ kurs innbefatter telefonintervju eller møte med oppdragsgiver for å få innsikt i organisasjonens behov for å sikre presisjon når det gjelder innhold.

Les gjerne dette intervjuet i Nordre aker budstikka også. Den er lest av mange tusen. Spissing av budskap har vakt interesse.

Om stressmestring og pressmestring, psykolog Egil Arne

Ta kontakt
Hilsen
Egil Arne
www.viller.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar