tirsdag 27. oktober 2015

Vennlighet

Jeg kom til å huske på en kollega jeg hadde et sted jeg jobbet før. Hun hadde en stor plakat på oppslagstavlen på veggen foran seg på kontoret.

På den sto det:

"Vennlighet er et språk som den døve kan høre og den blinde kan se."

Jeg vil så gjerne at du og jeg skal lære oss å være vennlige mot oss selv.

Vær vennlig mot deg selv.

”Jeg er så lei meg”, sa du.

”Skjerp deg”, sa egoet. ”Det er da mange som har det mye verre enn deg.”

”Er du lei deg du sa”, vennligheten?

”Ja, jeg har mange triste tanker og følelser og fornemmelser i kroppen min”, sa du.

”Du burde komme deg ut å trene hardere”, sa egoet. ”For skams skyld.”

”Vet du hva tristheten handler om”, sa vennligheten.

”Jeg føler meg ikke flink nok”. ”Og så er det så mye dumme ting jeg har gjort før i livet. Og så er jeg så redd for fremtiden”, trodde du at du sa.

”Ja. Du har vært ganske så håpløs. Andre er mye mer vellykket enn deg. Hvis ikke du tar deg virkelig sammen så kommer fremtiden til å bli farlig, sa egoet”

”Hvordan vet du at du ikke er flink nok ?”, sa vennligheten.

”Slutt med disse overfeminine lilla skjerf spørsmålende dine”, sa egoet.

”Hvorfor ødelegger du for meg”, sa vennligheten. 

”Hva har jeg gjort deg ? La meg få være i fred.

Jeg er lei meg for tiden !”

xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx

En bønn for alle

Jeg vil at jeg skal være trygg og rolig
Jeg vil at jeg skal være vennlig mot meg selv

Jeg vil at du skal være trygg og rolig
Jeg vil at du skal være vennlig mot deg selv


Jeg vil være vennlig og jeg vil at vi er trygge og rolige.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar