søndag 22. november 2015

Tilfreds


Tegningen over viser en smilende mann i varme klær. Tegningen er fra vinterstid, mannen sitter i en slede med skinnlue og varm jakke. Sleden trekkes av en hest. Tegningen er laget av en hyggelig kar som driver den lokale kafeen nede i bygda.

Jeg synes mannen på tegningen ser blid og tilfreds ut. Hva mer skulle man ønske seg enn å være varm, være ute i frisk luft og kjenne tilfredshet komme opp og ut i et smil. 

Hva mer skulle man vel ønske seg enn det ?

Noen mennesker er tilfredse mens andre ikke er det. 

Ordet tilfreds betyr noe sånt som mett eller fornøyd mens synonymer til ordet tilfreds er glad, blid, lett til sinns, munter og lignende. 

Tilfreds. Det er deilig å være tilfreds. Det er deilig å være fornøyd og mett. Det burde holde ?

Selve oppbyggingen av ordet tilfreds er interessant synes jeg. Det består av ordet til og freds. Det er to ord som til sammen beskriver at man har kommet til et sted med fred. Man er kommet til freds

Kanskje man er kommet til freds med seg selv og sitt liv? Kanskje man er fornøyd med tingenes tilstand?

Jeg merker selv at jeg synes ordet tilfreds er et noe defensivt og slapt ord. Skal man ikke vokse som menneske da. Skal man ikke utvikle seg, skal man ikke prøve å nå nye mål.

Skal man ikke noe mer. (Mer, mer, mer ?)

Tilfreds høres da litt kjedelig ut !?

Jeg tror ikke ordet tilfreds handler om at man skal slutte å vokse som menneske, jeg tror ordet tilfreds handler om å være fornøyd med den farten man trives i å ha når man utvikler seg. Jeg tror ordet tilfreds beskriver en tilstand hvor man sammenligner seg med seg selv og ikke med andre.

Jeg tror ordet tilfreds handler om å leve et liv som ikke er styrt av "ego identifiserte behov". Ego identifiserte behov handler om ting man begjærer, det handler ikke om ting man trenger. "Ego kjørte folk er sjelden tilfredse.", det er min erfaring!

Jeg forstår godt at mennesker som er syke ønsker seg vekk fra sykdom og smerte. Jeg har full forståelse for at mennesker som har det vondt ønsker seg vekk fra det vonde. Jeg anbefaler alle som er i en slik situasjon å prøve å ta initiativ til å få hjelp slik at man kanskje kan få det bedre med mindre smerte og mer velvære. Det er slitsomt når kroppen er en slags "smertefull drakt å bære". 

Man kan nok tenke seg at en som er tilfreds ikke kjenner kroppen sin som et vondt eller tungt sted å være ?

Jeg forstår at folk vil vekk og bort fra vondt. Imidlertid så er min erfaring at du er i den situasjonen du er i. Det er derfor bedre å være i den situasjonen man er i, isteden for å prøve å komme seg vekk fra en situasjon man ikke kommer seg vekk i fra, akkurat der og da. Dette handler om aksept og om å være  der man er. Det betyr ikke at man skal slutte å prøve å få det bedre. Det betyr at man får det bedre der og da hvis man bruker kreftene sine på å være der og ikke bruker de på å være et annet sted som ikke finnes akkurat da.

Forøvrig vet jeg at mange som kunne være tilfredse ikke er det fordi de sammenligner seg med de som har mer. Noen har alltid mye mer, er mye tynnere, er raskere, har mer penger, er penere, har større hus, nyere bil osv. Ego identifisert sammenligning med andre gir ikke tilfredshet. Det gir bare slitsomt jag etter å få til noe som man begjærer men som man egentlig ikke trenger. Misunnelse gir ikke tilfredshet. Er man misunnelig så får man prøve å se på misunnelse og legge merke til hva det er. Man trenger ikke å la misunnelse styre livet sitt !

Det er mye man kunne skrevet om tilfredshet. I denne sammenheng vil jeg avslutte med følgende tekst om det levende og det døde.

Jeg ser at folk stresser i livene sine. Folk stresser og skal bli ferdig med ting. Noen mennesker lever med en puls på 200 hele tiden. Noen mennesker er aldri noen steder. De har aldri tid til å slå av en prat og de er alltid på vei til et sted de ikke kommer til å være på fordi de skal videre til et annet sted de heller ikke skal være. 

De skal rekke ting. De har en deadline. De må bli ferdige.

Vi er veldig opptatt av det jeg vil kalle døds prosesser. Bare jeg blir ferdig med dette. Nå må jeg bli  ferdig. Deadline eller det å bli ferdig er det jeg kaller en dødsprosess. Henning Mankell sa mens han levde at en dag skal vi dø. Alle andre dager skal vi leve (kan vi leve).

Vi er veldig opptatt av dødsprosesser. Sangen til Alf Prøysen om at du skal få en dag i morgen med blanke ark og fargestifter til er en sang om det levende. Det er ikke en sang om døden og dødsprosesser, det er en sang om livsprosesser.

Jeg vil at du skal huske på at det ikke kommer til å bli laget en gravsten av deg når du dør hvor det enten står "Bestått" eller "Ikke bestått."

Poenget mitt er at når du er ferdig med det du gjør nå hva skal du gjøre da. Er det noe annet du skal bli ferdig med. Ferdig opp og i mente avsluttet og dødt for alltid.

Stressredusksjon og en tilfreds tilnærming til livet kan handle om å slutte å være så opptatt av å bli ferdig med ting eller i allefall å leve på en måte hvor man har tatt inn over seg at prosessene er levende. Uavhengig av hva man tror på, religiøs eller ikke, så har prosessene antakelig evig liv. 

Jeg er sikker på at noen har skrevet om det å være tilfreds før. Platon kanskje for over 2000 år siden. Prosessene har evig liv !?

De er levende og kommer til eller kan endres eller utvikles en annen gang.

Det kommer en dag i morgen. Det kommer en vinter og det kommer en vår.

Deadline. Hør på det ordet. En linje som angir når prosessen dør.

Ikke vær så opptatt av å bli ferdig med det levende.

Ikke vær så opptatt av dødsprosesser

Jeg tror fokus på livsprosesser og det levende vil kunne handle om å være tilfreds.


lørdag 21. november 2015

Impuls

I fysikk, hvis kraften som påvirker noe er konstant så er impuls (I) gitt ved formelen kraft ganger tid (Fxt)

Impuls= Kraft x tid  (I =Fxt). Impuls i et menneskelig perspektiv er altså hvor sterk kraft som virker på deg over tid. Kraften kan for eksempel være utdannelse, en bok eller media eller en drøm eller en sang eller kristus. Kristus impulsen er det mange som tror på og mange som ikke tror på.

Ofte så er det slik at en kraft som påvirker deg ikke er konstant. I så måte vil det måtte være nødvendig å bruke integralregning og derivasjon for å forstå impuls i forbindelse med en varierende kraft som virker over en gitt tid. I denne bloggsammenheng får det jammen meg være tilstrekkelig å se for seg at Impuls er en konstant kraft som virker over en tid.

Impuls blir i fysikk eller klassisk mekanikk også brukt om bevegelsesmengde. Partikkelens bevegelsesmengde utrykkes gjennom partikkelens vekt (masse) x hastighet.

I et menneskelig perspektiv så betyr det i retning av at impuls måles i sin evne til å bevege ditt/mitt åpne mer eller mindre fastlåste virkelighetsbilde opp i en viss hastighet i kanskje til og med en ny retning. Hvis en impuls er ”sterk nok” så klarer den å skape bevegelse på selv de tyngste og mest forsteinede virkelighetsoppfatninger.

Impulser kan både være lyse, mørke, sterke, rene og de kan være smarte. I psykologi og i forbindelse med teorier om kommunikasjon og holdningsendringer så er det beskrevet slik at en impuls som er for nærme eksisterende virkelighetsoppfatninger endres av mottaker til en bekreftelse av eksisterende virkelighetsoppfatning mens en impuls som er for langt unna dagens eksisterende virkelighetsoppfatning vurderes som tull og fortrenges og omformes som enda mer annerledes enn den egentlig var i et glimt av et sekund.

Dagens impuls i dette blogginnlegget handler om måter å forholde seg til livsutfordringer på.

På min CV står det befalsskole, krigsskole og 10 års fartstid i forsvaret. Det står 11 år i Statoil hvor av 7 år som nasjonal og skandinavisk leder/ direktør for markedsføring og internkommunikasjon. Videre har jeg 2 år som spesialrådgiver innen HMS og 6 år som psykolog. Jeg har et hovedfag i organisasjonspsykologi og jeg har et embetsstudie i psykologi og massevis av kurs. Dette er jo en ok CV.

Jeg har imidlertid en annen CV som er enda mer imponerende/ kjedelig og til tider litt dum.

Ca. 1400 netter på rad med ekstremt underskudd på søvn, uten sykemelding.
Ca. 17 år med kronisk og fluktuerende alvorlig/moderat/mild/alvorlig depresjon, uten sykemelding
Kronisk angst siden jeg var 6 år, kroniske ekstreme psykosomatiske smerter i årevis, løpende krevende livshendelser i perioder av ung og voksen alder

Uten sykemelding fram til godt ut i det 21 millenium

Det er jo en stund siden jeg har tatt tak i dette og ting er bedre, takk og pris.

Det som gjør at jeg overlevde er et ukuelig og endeløst håp om bedring, all mulig hjelp og behandling selvfølgelig og ikke minst:

Ideen om at jeg har fått/ gitt meg selv denne smerten/ utfordringen i dette livet for å skulle prøve å overvinne eller vokse på den.

For meg er det i de senere årene, i et liv også preget av ekstreme smerter, søvnløshet, Guinnes verdensrekord i panikkangstanfall, godt humør, stå på iver, mye moro og endeløst håp, blitt mer og mer klart at jeg tror (vet) at det ikke er over når det er over.

For meg er dette et deilig håp med tillit og kjærlighet som gjør at jeg kan ta det mer med ro. Dermed så er det lindrende i hverdagen. Det er lindrende og det gir kraft/ mot i hverdagen. Det holder for meg.

For å avslutte med fysikk slik dette lille blogginnlegget startet så er det slik i fysikk at energi ikke blir borte. Det går over til en annen form. Sånn er det når jeg legger vedkubber i ovnen her hjemme på ”Kalven”. Veden brenner opp i det den omformes til lys, varme, knitring og kos. For meg er det dermed helt utenkelig at energien som er i oss mennesker, i gleden, i sorgen i angsten, i motet eller handlekraften bare, ”poff”, blir borte når man dør. Det er for  meg helt umulig å skulle tenke seg at grunnleggende fysiske lover ikke skulle gjelde for menneskene. Energien i menneskene blir ikke borte. Den går bare over i en annen form. Den går over i en form som kan komme tilbake her på jorden ved en senere anledning.

Jeg fikk behov for å avslutte med følgende: Jeg har en normal og god relasjon til mine foreldre De kan absolutt ikke lastes for mine utordringer. Jeg har det bra og jeg lever et godt liv nå. I mitt virke som psykolog så forholder jeg meg til det evidensbaserte (forskningsbaserte) faget jeg har valgt å arbeide innenfor. Det går an å ha rollebevissthet. Jeg har lært meg og lærer meg de terapiformer som appellerer mest til meg. Spesielt har jeg satt meg inn i ACT og andre behandlingsformer innen den tredje bølge kognitiv terapi. ACT, Acceptance and Commitment Therapy (Aksept og forpliktelses terapi) inneholder mye forskning og mye fremtidsorientert handlekraft og mestringskraft til atferdsendring. Mindfullness og metakognisjon er også en del av dette.

Jeg tror mer på det å skape seg selv enn på det å finne seg selv, selv om det å gjennomskue eller finne fastlåste mønstre er til god hjelp når man skal skape seg selv.

Hvis man har et atferds/ følelsesmessig problem, for eksempel at man synes det er vanskelig å snakke sant og at man derfor kan komme til å si ja når man egentlig mener nei så mener jeg det er smartest å gå rett på atferden istedenfor å snakke for lenge om fortid for så plutselig å skulle klare å sette grenser. Jeg lytter og trøster og hører på folk. Men så snart jeg ser en luke, da begynner jeg å trene sammen med klienten for eksempel på grensesetting, hvis det skulle være relevant.

Offensivt arbeid med atferdsendring for en bedre fremtid det tror jeg på. Jeg ser i sammenhengen også på tanker og følelser som noe vi "gjør".

Takk for at du har lest denne impulsen.

Jeg vet ikke om den var sterk eller smart eller ren eller lys eller mørk for deg. Jeg vet heller ikke hvor lenge den vil virke eller om den vil virke i det hele tatt.

Intensjonen er ren. Jeg ville vise noe fram uten at du trenger å tro på det. Det kommer bare fra mitt eget lille univers.

Kanskje du synes impulsen var idiotisk. Det er din fulle rett. Dette var imidlertid dagens impuls. Den viste noe av min indre sannhet. Ikke helt mainstram kanskje. Men en impuls med en sannhet. En av mange sannheter. I dag, min. En sannhet som kommer til å bevege seg og endre seg så lenge jeg lever og kanskje lenger enn det…? Dessuten så har jeg brukt fysikk for å støtte kommunikasjonen i dette lille skrivet. Fysikk. De fysiske lover. Selv om jeg tror på det jeg tror på så synes jeg det er bra å være her på jorden når det er her jeg er.

Men når jeg er her på jorden så vil jeg fylle mitt fysiske liv med ånd.

På bildet over handlet det om Raga Rockers og om sannhet på boks. Denne bloggen handlet vel mer om sannhet enn om at Raga Rockers er et fett band, selv om det også jo er sannhet.

Bildet ble brukt fordi det er et kult bilde.

lørdag 14. november 2015

I dag er det verdt å tenke på noe godt


Denne bloggen starter meget alvorlig og trist men slutter kjærlig og snilt med gode ting og noen inntrykk etter en konsert med Asle Beck (bildet)

Hvis du ikke orker trist i dag så skal du stoppe å lese nå

Stoppe nå
Stoppe nå
Stoppe nå

xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx

Jeg fikk delt en historie i dag fra Åmli avisen om et gutt, nå mann som har vokst opp med ekstremt mye vold og overgrep. Han lever et godt liv i dag. Det er en så sterk historie at det gjorde vondt å lese den. Men jeg synes jeg som hjelper bør tåle å høre historiene til de som har hatt eller har det forferdelig. Det finne en ondskap innen for de fire vegger i Norge som jeg ikke kan fatte. Det finnes også kjærlighet og lys.

Kjærlighet og lys er til slutt det som kan kurere hat og mørke. Livshistorien som er refert til ovenfor handler om kjærlighet som vinner. Et sterkt menneske på min egen alder ca.

Jeg har ikke mulighet til å forstå hvordan mennesker, foreldre, blir slik at de er og blir onde mot sine egne i årevis. At noen ser seg i speilet og tenker at voldtekt eller det å slå noen er ok, det er for meg helt umulig å forstå.

”Nå har jeg voldtatt igjen og jeg er en bra person”. Vold. Sadisme. Det finnes, men det er vanskelig å forstå.

Og så er det Paris i går. 180 drepte. IS sier de har skylden. De vil at verden skal vite det.

Det er helt klart at det er urettferdigheter og ujevn fordeling her i verden.

Det er helt klart at den rike delen av verden har tatt for seg og tar for seg på bekostning av andre mindre bra stilte deler av verden. Det er helt klart at enkelte rike mennesker skaper sin rikdom på bekostning av andre gjennom å sluse inn en veldig stor del av kaka til seg. Det er klart at vi lever i en verden hvor penger ses på som livsglede. Alt dette med penger er kanskje ondskap det også.

Jeg er på ingen måte i stand til å forstå at mennesker vil ta seg selv til rette for sin egen del vel vitende eller kanskje til og med uten å huske på (mangel på empati) at det går ut over andre.

Vi lever i en verden hvor det å få andre til å gjøre som noen vil på en måte er vanlig.

I næringsliv brukes begreper som compliance. Compliance betyr samsvar og handler altså om at alle gjør det som er bestemt at de skal gjøre. Hvis ikke må de ta konsekvensene.

På skolen oppdras vi også til å gjøre det andre sier. Hvis ikke får du dårlig tilbakemelding på oppfølgingssamtalen.

Jeg sier ikke at det er galt å drive sosialisering i et samfunn slik at barn kan klare seg som individ i et felleskap. Jeg sier ikke at det alltid er galt å lære folk smarte fremgangsmåter på jobb og sikre at det blir gjort slik..

Jeg bare synliggjør det faktum at vi lever i et samfunn hvor det å få andre til å mene, gjøre eller være som noen vil er vanlig fra den dagen vi blir født.

I tradisjonen fra slaveri ser det ut til at vi ikke klarer å finne en annen måte å være sammen på enn utnyttelse av andre og at andre må gjøre som noen vil.
Dette er i prinsippet vold. 

Er det virkelig slik at mennesket er så råttent at dette er eneste muligheten?

Verdens befolkning trenger et jævlig hardt spark i rumpa slik at man slutter å bruke tiden sin på å få andre til å gjøre og mene som noen mener er riktig.

Vi burde bruke tiden vår på å gi hverandre ”vennlig ord, oppmuntring, hjelp og klemmer”. Det høres sikkert naivt ut. Men for meg ser det ut som om verden er fanget i en massiv psykose som handler om at det er viktig at folk gjør som noen mener de burde gjøre. Både når det gjelder religion, for å tjene penger eller til og med i forhold.

Visste du det. Det er mennesker som truer andre til å være i forhold med dem. Den stakkars trueren tror at han/hun kan true til seg kjærlighet.

I dag er det verdt å tenke på noe godt.

I går var jeg på konsert med Asle Beck. Det er godt å tenke på. Fine tekster med jordnære perspektiver på hverdagsliv i Norge, Oslo, fra skog og mark, fra havet og fra nord. Gjenkjennelige perspektiver på det å leve, om forelskelse og om veier ut av ensomhet.

Nydelige sanger levert av Asle Beck (bildet øverst i blogginnlegget) og et stødig band som gir god grunnklang til sangene som fremføres med Asle Beck sin fantastiske stemme.

Han har tidligere vært drosjesjåfør Asle Beck i mange år. Og han elsker å være ute i skog og mark. Han driver kanskje og ser og ser og hører og hører for å finne sangene sine.

De handler i allefall om livet. Skal man skrive slike sanger må man ha sett livet. Man må ha sett hverdagslivet. Litt sånn som Finn Kalvik eller Bruce Springsteen eller Bryan Adams eller Lillebjørn Nilsen. Men det er ikke de. Det er Asle Beck.

De aller fleste på konserten til Asle Beck Band i går, for øvrig stinn brakke, utsolgt i går og utsolgt på ekstra konserten i dag, kunne sangene hans utenat. Asle Beck klarer på en måte å lage norske tekster og folkelig musikk med så nydelig innhold og høy kvalitet at det antakelig også treffer erfarne musikkjennere, spellemenn og andre kulturfokuserte mennesker langt inne i et lengtende hjerte.

Det er rett og slett helt rent og vakkert det Asle Beck driver med.

Og det er en god ting å tenke på, synes jeg.


Her er en link til det Asle driver på med. Denne musikkvideoen  er sett av over 200 000 på Youtube.
Det er en sang om at selv om det er høst og kaldere, snart mørk vinter, så vil det komme en vår med en ny horisont.


mandag 9. november 2015

Om å møte en kvinne

En gang så møtte jeg en kvinne. Vi hadde kjent hverandre en stund og vi hadde vært kjærester en stund.

En gang så møtte jeg henne og hun møtte meg.

En sen kveld. Etter at sms’er og mailer ikke kjørte mer. Etter at solen var gått ned og månen var rolig.

En sen kveld hennes problemer var langt vekke og mine også.

Etter at oppvasken var tatt og etter at barna sov og arbeidsoppgavene som ventet dagen etter av en eller annen merkelig grunn ikke fantes lenger.

Det man ikke tenker på finnes jo nesten ikke for en stund.

Etter at regningene ikke lå å brant i postkassen eller ønsket om å være flink og rik hadde gått ut på dato for en stakket stund.

Da møtte jeg henne

Og hun møtte meg.

En times tid møttes vi der i sengen med hodet på to puter som lå ganske nære hverandre

Så sovnet vi.

Neste dag før vi raste ut i verden igjen.

Da merket jeg at hun ikke var der og at jeg ikke var der heller


Men en gang møtte jeg en kvinne og hun 

møtte meg.

lørdag 7. november 2015

Drit i det

God morgen. Denne bloggen er sterk kost. Så hvis du ikke ønsker sterk kost i dag.

Da ber jeg deg om å ikke lese.

Stopp nå
Stopp nå
Stopp nå

xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx

Stopp nå

xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx


Drit i det

Kjenn på de ordene.

Du har opplevd ting, folk har gjort ting mot deg som ikke kan karakteriseres som annet en ondskap og på grunn av dette så har du har gjort ting mot deg selv som du skammer meg så mye for at du holder på å bli spist levende.

Eller du er bare født sånn full av angst, smerte, depresjoner og dritt. ACDC, som betyr likestrøm og vekselstrøm (det er vekselstrøm som gjør det mulig å transportere høy elektrisk spenning over avstander, oppdaget av Nikola Tesla tidlig 1900 tallet, hører du knitringen når du står under en høyspent linje ?, eller angst eller ADHD som det også kalles. ACDC er også navnet et fett rock´n roll band. Det er forøvrig ikke relevant her. De spiller for bra greier til at det er relevant i denne bloggen som handler om indre lidelses trykk

Angsten og depresjonene. Skammen rundt fortid og fremtid er helvete.

Det er helvete på jord.

Kanskje du har rusa deg så du har vært sveiseblind i 10 år, kanskje du med rette angrer på andre ting du har gjort, kanskje du har behandlet andre dårlig, kanskje du har vært preget av at du har et indre trykk i fra faen i helvete. Kanskje du har hatt angst så lenge du kan huske, kanskje du har drevet med selvskading eller levd i fantasier om at noen har vært utrolig slemme mot deg. Eller angst. Hver eneste morgen våkner du med en "stemme" som sier: Dette kommer til å gå til helvete.

En sa til meg en gang. "Finnes det mennesker som lever her på jorden uten å våkne opp til et smertehelvete fra innerst i faen i helvete?"

Smak på dette:

Drit i det.

Ja visst så faen i helvete kan du drite i det

Bragt hit til jorden for å bli dårlig behandlet eller for å behandle andre dårlig og/ eller ikke ha annet enn smerte, smerte og smerte som resultat.

Fy faen for et opplegg. Du fortjener det ikke. De andre fortjener det ikke.

Drit i det.

Du har gjort så godt du har kunnet med det kjøret du har hatt i livet ditt.

Du fortjener ikke å skamme deg lenger.

Det er mennesker som burde skamme seg.

Men det gjør de ikke

Drit i det

Og i det øyeblikket de begynner å skamme seg.  Da kan de kanskje begynne å gå videre selv.
Det fortjener også de og de andre rundt. Det er bedre å slutte å være voldelig enn å fortsette med det. Det er bedre å slutte å ødelegge for andre enn å fortsette med å ødelegge for andre.

Drit i det.

Drit i det å begynn å gå videre for å prøve å gi deg selv og andre noen gode dager

Drit i det

Been there, done that moving on.

Vært der og opplevd masse dritt. nå kan du gå videre.

Nå er det faen meg slutt

Lag deg en bedre fremtid.

Prøv for faen

Prøv

"Fra selvplager til din egen forsvarsstyrke"

"Fra din egen værste aktor fra helvete til din egen beste kloke forsvarsadvokat"

"Fra stress til ro"

"Fra skam til det var kanskje ikke så rart at det ble som det ble"

"Eller fra skam til sånn var det da, sånn er det ikke nå og for alltid ikke lenger. Blitt voksen"

"Fra angst til fuck you too (samtale med angsten)

Fra offer til kriger 


Prøv din gode jævel

Prøv

Forøvrig: 

Dette som Linda Øye driver på med høres bra ut. Har lest noen sterke og inspirerende innlegg fra henne på 


Eller sjekk ut Hågen Haugrønningen: Mer om Hågen hertirsdag 3. november 2015

Har du lyst ?

Har du lyst til å forandre deg ?

Jeg har alltid lyst til det. Ikke for å bli bedre eller for å vinne noe.

Men for å skape, opprettholde og øke min egen livskvalitet. Min mening er at meningen med livet er å skape seg en god livskvalitet.

Jeg antar at en del er enig i det ?

Jeg antar at de færreste mener at meningen med livet er å skape seg sin egen smerte og mistrivsel.

Men allikevel. Ofte så er det slik at vi mennesker skaper vår egen smerte og mistrivsel.

Har du lagt merke til hvilke tanker som går igjennom hodet ditt når du våkner om morgenen? Er det glade behagelige tanker eller er det triste, negative, krevende ubehagelige tanker.

Eller er det litt av hvert.

Hvis du ser nøye etter. Er det behagelige eller ubehagelige tanker som preger dine dager?

Bruk noen dager på å se nøye etter. Hvilke tanker er et som preger ditt indre liv ?

Etter noen dager vil du kanskje si at ditt indre liv er preget av negativ forventning, bekymring, krisemaksimering, sjalusi, misunnelse, hevntanker eller anger, skam og frykt. Eller kanskje tanker som om at du må vinne ellers så er du ikke verdt noe. Eller at siden du ikke vant så er du ikke verdt noe.

La oss kalle det et indre liv preget av fargen sort.

Etter noen dager vil du kanskje si at ditt indre liv er preget av litt av hvert. Noen ganger positive og behagelige tanker om deg selv og andre. Og noen ganger litt mer plagsomme tanker.

La oss kalle det et indre liv preget av fargen grå.

Eller du legger mer til at du har et indre liv preget av behagelige og lyse tanker. Du synes godt om deg selv, du vet at du prøver så godt du kan, du vet at din verdi ikke er avhengig av jobb eller penger eller utseende eller hvor fort du løper 3000 meter, du passer på at du ikke tar på deg for mye, du vil det beste for dine medmennesker, du merker at du vil være snill mot deg selv og andre. Du har et indre moralsk kompass som handler om at sannhet og vennlighet er din identitet.

La oss kalle det et indre liv preget av fargen hvit.

Min mening er at det er mest behagelig å leve med et indre liv preget av grå eller hvit farge. Gjerne hvit.

Min mening er at det er mulig å transformere sitt indre liv fra sort, grå mot fargen hvit.

Dette er fullt mulig men må gjøres på en mer intelligent måte enn å bare si:

”Tenk positive tanker”

Det å tenke positive tanker kommer til å bi en del av det.

Men det første skrittet på veien er å bruke en del tid på å legge merke til hvilke tanker du pleier å tenke.

Min erfaring i forhold til meg selv er at jeg er kjedelig forutsigbar.

Jeg tar mine raske konklusjoner og tenker mine vante tanker om ting.

Jeg har lyst til å forandre meg.

En stor forandring jeg gjør i mitt liv er i forhold til hvor mye jeg stoler på det som pågår i mitt indre.

Før tenkte jeg at følelsene var det viktigste kompasset å følge. Jeg har jo skrevet to masteroppgaver i psykologi med en del fordypning omkring emosjoner og følelser.

Nå tenker jeg: Og dette er en total forandring.

Jeg tenker at den informasjonen jeg og vi mennesker får fra vårt indre liv, tanker, følelser og kroppslige fornemmelser er informasjonen preget av instinkter, drifter og begjær og at de dermed ikke er informasjon som er særlig nøyaktig.

Det vet alle som har tatt beslutninger på bakgrunn av et kokende indre liv.

Når tingene roer seg om en dag, en uke eller et år.

Så synes man ofte at ens egen reaksjon var drevet av for mye varme.

Helvete handler jo akkurat om å brenne. Alle som har hatt mye ubehagelige tanker vet at den varmen. Det er helvete på jord. Og dessuten. Siden man ikke har gjennomskuet det som pågår så gjør man valg som best kan forklares med låta til David Bowie: Putting out fire with gasolin. Det man gjør skaper ytterligere tankekjør, bekymring og varme.

Det er derfor mindfullness/ yoga/ metakognisjon/ tredje bølge kognitiv terapi og tilsvarende er så bra. Eller for å si det på en annen måte. Det å legge merke til hvordan man tenker vil hjelpe deg til å gjennomskue om dine tanker er preget av fargen svart, grå eller hvit.

Når du har gjennomskuet dine egne tendenser. Da er du på god vei.

Jeg kommer til å skrive mer om dette.

Starten på forandring ligger i å bli kjent med sitt eget indre liv.


Har du lyst til å forandre deg.

Begynn å se på deg selv i dag !