tirsdag 3. november 2015

Har du lyst ?

Har du lyst til å forandre deg ?

Jeg har alltid lyst til det. Ikke for å bli bedre eller for å vinne noe.

Men for å skape, opprettholde og øke min egen livskvalitet. Min mening er at meningen med livet er å skape seg en god livskvalitet.

Jeg antar at en del er enig i det ?

Jeg antar at de færreste mener at meningen med livet er å skape seg sin egen smerte og mistrivsel.

Men allikevel. Ofte så er det slik at vi mennesker skaper vår egen smerte og mistrivsel.

Har du lagt merke til hvilke tanker som går igjennom hodet ditt når du våkner om morgenen? Er det glade behagelige tanker eller er det triste, negative, krevende ubehagelige tanker.

Eller er det litt av hvert.

Hvis du ser nøye etter. Er det behagelige eller ubehagelige tanker som preger dine dager?

Bruk noen dager på å se nøye etter. Hvilke tanker er et som preger ditt indre liv ?

Etter noen dager vil du kanskje si at ditt indre liv er preget av negativ forventning, bekymring, krisemaksimering, sjalusi, misunnelse, hevntanker eller anger, skam og frykt. Eller kanskje tanker som om at du må vinne ellers så er du ikke verdt noe. Eller at siden du ikke vant så er du ikke verdt noe.

La oss kalle det et indre liv preget av fargen sort.

Etter noen dager vil du kanskje si at ditt indre liv er preget av litt av hvert. Noen ganger positive og behagelige tanker om deg selv og andre. Og noen ganger litt mer plagsomme tanker.

La oss kalle det et indre liv preget av fargen grå.

Eller du legger mer til at du har et indre liv preget av behagelige og lyse tanker. Du synes godt om deg selv, du vet at du prøver så godt du kan, du vet at din verdi ikke er avhengig av jobb eller penger eller utseende eller hvor fort du løper 3000 meter, du passer på at du ikke tar på deg for mye, du vil det beste for dine medmennesker, du merker at du vil være snill mot deg selv og andre. Du har et indre moralsk kompass som handler om at sannhet og vennlighet er din identitet.

La oss kalle det et indre liv preget av fargen hvit.

Min mening er at det er mest behagelig å leve med et indre liv preget av grå eller hvit farge. Gjerne hvit.

Min mening er at det er mulig å transformere sitt indre liv fra sort, grå mot fargen hvit.

Dette er fullt mulig men må gjøres på en mer intelligent måte enn å bare si:

”Tenk positive tanker”

Det å tenke positive tanker kommer til å bi en del av det.

Men det første skrittet på veien er å bruke en del tid på å legge merke til hvilke tanker du pleier å tenke.

Min erfaring i forhold til meg selv er at jeg er kjedelig forutsigbar.

Jeg tar mine raske konklusjoner og tenker mine vante tanker om ting.

Jeg har lyst til å forandre meg.

En stor forandring jeg gjør i mitt liv er i forhold til hvor mye jeg stoler på det som pågår i mitt indre.

Før tenkte jeg at følelsene var det viktigste kompasset å følge. Jeg har jo skrevet to masteroppgaver i psykologi med en del fordypning omkring emosjoner og følelser.

Nå tenker jeg: Og dette er en total forandring.

Jeg tenker at den informasjonen jeg og vi mennesker får fra vårt indre liv, tanker, følelser og kroppslige fornemmelser er informasjonen preget av instinkter, drifter og begjær og at de dermed ikke er informasjon som er særlig nøyaktig.

Det vet alle som har tatt beslutninger på bakgrunn av et kokende indre liv.

Når tingene roer seg om en dag, en uke eller et år.

Så synes man ofte at ens egen reaksjon var drevet av for mye varme.

Helvete handler jo akkurat om å brenne. Alle som har hatt mye ubehagelige tanker vet at den varmen. Det er helvete på jord. Og dessuten. Siden man ikke har gjennomskuet det som pågår så gjør man valg som best kan forklares med låta til David Bowie: Putting out fire with gasolin. Det man gjør skaper ytterligere tankekjør, bekymring og varme.

Det er derfor mindfullness/ yoga/ metakognisjon/ tredje bølge kognitiv terapi og tilsvarende er så bra. Eller for å si det på en annen måte. Det å legge merke til hvordan man tenker vil hjelpe deg til å gjennomskue om dine tanker er preget av fargen svart, grå eller hvit.

Når du har gjennomskuet dine egne tendenser. Da er du på god vei.

Jeg kommer til å skrive mer om dette.

Starten på forandring ligger i å bli kjent med sitt eget indre liv.


Har du lyst til å forandre deg.

Begynn å se på deg selv i dag !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar