torsdag 14. januar 2016

Bevegelse fremover

Det å erkjenne at man har mønstre og måter å være i verden på som ikke tjener ens egen trivsel, det er en god begynnelse for å starte en prosess for å bevege seg fremover.

Det å sette seg selv i bevegelse handler aller mest om å legge noe igjen for å gå videre på en annen og for seg selv, mer hensiktsmessig måte.
Noen mennesker har gjort ting de angrer på, noen gjorde det for lenge siden, noen gjorde det i helgen. Andre lever en selvdestruktiv livsstil uten at de selv legger merke det og vår moderne kultur har en rekke idealer som ikke tjener menneskenes trivsel. Noen har blitt påført et traume. Det gjør meg alltid vondt å lære om.

Imidlertid. Det var da. Nå er nå. Bevegelse fremover er å legge noe igjen for å bevege seg fremover og inn i det som ligger å venter av gull i fremtiden.

Målet med livet er å ha det bra. Målet med livet er ikke å ha det dårlig.

Så derfor planter jeg i dag ideen om det å sette seg selv i bevegelse fremover.

Første steg er å observere seg selv
Når man observerer seg selv vil man bli kjent med mindre hensiktsmessige mønstre i sitt indre tanke og følelsesliv og dermed gjerne gjentatte selvdestruktive måter å handle på i møte med andre mennesker generelt.

Gjennom å observere seg selv vil man etter hvert kunne skape en avstand til seg selv som kan gi økt handlefrihet.

Andre steg er gjennomskuelse av Egoét
Det neste som skjer etter at man har begynt å observere seg selv er at man kan bli kjent med en del behov, følelser og tanker som ikke er sine, men som er sitt ego sitt. Ditt Ego er ikke deg men dette element av mennesket opererer og sier ting som mange mennesker tror på: Her er noen eksempler; Dette var ikke bra nok. Hvis jeg ikke tjener over 700 000 i året så er jeg mislykket. Hvis jeg ikke veier under 60 kg så er jeg stygg. Jeg vil bli lykkelig hvis jeg skaffer ny bil.
Jeg er ikke nok, Jeg er ikke nok, Jeg er ikke nok.

Egoet finnes i mennesket og lyver og plager oss dag ut og dag inn. Hvorfor kan man gjerne spørre seg… Jeg vet ikke. Noen mener at egoet er plassert der som menneskets utfordring for å kunne gjenopprette fri vilje. Det er mulig. Det eneste jeg vet sikkert er at det sies og føles ting inne i deg selv som ikke er sant. Det er egoets løgnaktigheter som i praksis holder deg nede.

Tredje steg er utvikling av formkrefter
Gjennom observasjon og gjennomskuelse av egoet (de indre følelser og tanker som ikke er deg men som pågår inne i deg), kan gjøre det mulig og slutte å stole på alle følelser og tanker som pågår på innsiden. Formkrefter handler om å observere for eksempel sentimentale og selvmedlidende tanker og følelser for så å stramme seg selv opp. På den måten er det mulig å vippe seg selv ut av den sentimentale myr. Det samme kan man gjøre i forbindelse med selvforherligelse eller selvhøytidelighet. I det øyeblikket du tror du er det viktigste mennesket som må bære alle verdens byrder, eller at du er den som alle tenker på når de stille sovner for kvelden, ja da er det på tide og dempe sin egen ansvarsfølelse og ”jeg er universets sentrum” fantasi.

Viljen er kilden
Hvordan skal man gå frem for å klare å begynne å observere seg selv, gjennomskue egoet og utvikle formkrefter for å holde i sjakk løgnaktige følelser og tanker? 

Svaret er viljen. Viljen, slik det kommer tydelig frem ved å se på skulpturen Sinnataggen i Frognerparken, finnes i hele kroppen din.

Løft høyre armen, se på høyre pekefinger, bestem deg for at du skal peke fremover med pekefingeren din. Pek så fremover.

Kilden som gjør det mulig å peke denne fingeren fremover ligger i viljen.

Nå kan du bruke den samme viljen for å begynne å observere deg selv for å gjennomskue ditt eget ego for å lage formkrefter og stramme opp løgnaktige Ego pregede tanker og følelser, slik at du beveger deg friere fremover mot din egen økte trivsel.


Bevegelse fremover begynner med å observere seg selv.

Go baby. Go for gold!

1 kommentar:

 1. :-) DEN ER FIN

  Hun er et frukttre, han dets sønn.
  Og slik er sønnen kvinnens lønn.
  Og den er prektig, den er fin,
  som vil at sevjen skal bli vin!

  SvarSlett