torsdag 7. januar 2016

Livskvalitet

Min mening er at meningen med livet er å ha det bra.

Kanskje ikke å finne lykken hvert eneste sekund av dagen,

men å ha det bra, det må da være meningen med livet, mer enn å ha det dårlig.

Noen sliter med krevende sykdommer. Meningen med livet for et menneske om sliter med sykdom må være å ha det så bra som mulig med den situasjonen denne er i.

Meningen med livet må være å ha det så bra som mulig mer enn å ha det så dårlig som mulig.

Min mening er at meningen med livet er å skape glede for flest mulig.

Etter å ha jobbet i en 8-10 år innenfor helse og da spesielt innenfor mental helse vil jeg si at det ser ut som om mange i Norges befolkning er helt uenig i dette målet.

For meg ser det ut som om meningen med livet er å stresse for så å vise fram det man har fått tak i av eiendeler man trenger og spesielt ser det ut til at menneskene liker å vise frem eiendeler de har stresset for å få tak i som de ikke trenger. Meningen med livet ser ut til å være å vise fram ting man har skaffet seg som man ikke trenger.

Hvis man er ute på tur i en stor skog og det begynner å snø og man blir kald og man plumper til midt på livet i en liten bekk man går over og man får ikke fyrt opp bål og man fryser og man er våt og man ikke har med seg så mye utstyr, så kan man jo komme til å føle seg litt miserabel. Hvis man da er heldig så passerer man en hytte som det bor noen i. De som bor der inviterer deg inn og, knips, på grunn av varme i peisen, tørre klær og mat så blir man gladere ganske så raskt.

Man blir glad av ting (varme, mat, tørre klær, tak over hodet)

Vår store samfunnsløgn er dette: Når man blir så glad av fire enkle ting som tak over hode, varme, tørre klær og mat. Tenk deg da hvor glad man blir av 1000 tørre olabukser, 70 tak over hodet, 1 500 biffer og en peis som koster 350 000.

Folk strever i livene sine for å nå opp til et nivå som de tenker er akseptabelt. Min erfaring er at det nivået som oftest er overdrevent høyt. Folk sliter med å være fornøyd med seg selv fordi vi lever i en kultur som er alvorlig sykdomsdrivende.

Kulturen inneholder den tro at man blir glad hvis man har ting man ikke trenger som dermed fører til at andre ikke har det de trenger. Konkurranse ser ut til å være mer viktig enn samarbeid.

Jeg tror livskvalitet kommer i et mildt og vennlig samarbeide mellom oss selv og oss selv først.
Er du virkelig sikker på at den eneste veien til glede er ting du ikke trenger og en fasade i forhold til mennesker du ikke liker?


Den raskeste måten å få vekk stress og oppnå livskvalitet på er å senke kravene til seg selv, sine prestasjoner og sin livssituasjon, til et mer vennlig og fornuftig nivå.

1 kommentar: