lørdag 30. januar 2016

Tapt og funnet

Denne er om sorgen over å miste seg selv.
Hvis du er inne i en tung sorgprosess akkurat nå så kanskje denne ikke passer å lese i dag. Eller kanskje det er akkurat dette som er godt for deg å lese!?

Ta det forsiktig og stopp hvis denne ikke passer for deg i dag.

xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx

Min erfaring er at sorgen over å "miste seg selv" foregår, sett utenifra, relativt likt sorgen over å miste noen man er glad i når de eller den (et kjæledyr) dør eller når man mister noen man elsker fordi et forhold tar slutt eller tilsvarende.

Fasene kan beskrives som:
1.Sjokk og mistro
2.Sinne
3.Tristhet, depresjon
4.Forhandlinger (Forsøk på å finne en eller annen mening, sammenheng eller vei videre)
5.Aksept

Sorg er åpne hull i hjerter som blør. Det kjennes som en endeløs tomhet, tristhet, meningsløshet, redsel med mer. Det er ikke noe som er rett eller galt når man sørger. Det er et menneskes fulle rett å ha det som man har det når man er i en sorgprosess.

Sorg er på en måte baksiden ved det å kunne bli glad i noen.

”I have a friend in the sky.
Its good to have known people that makes you want to cry
when they die.”
(Fra sangen I have a friend. Tekst og musikk, undertegnede)

Min opplevelse er at sorgprosessen over  å miste seg selv ikke er så kjent!?

Videre så er det ofte slik at sorg ofte sammenblandes med anger.

Anger handler om selvbebreidelse og det å tenke på at man var dum eller burde gjort ting annerledes. Anger inneholder mye frustrasjon, selvkritikk, sinne og lignende.

Følelsen av tap/ sorg er en ren men vond følelse som er mulig å få tak i på siden av anger og selvbebreidelse.

Du mistet kanskje deg selv en gang da det skjedde noe vondt. Kanskje var det et overgrep eller kanskje var det noe systematisk, usystematisk pågående vanskelig å forholde seg til over lang tid som gjorde at du måtte å ha alle antenner utover, og dermed miste deg selv, for å komme igjennom dagene.

Det at du en gang var et offer for omstendighetene betyr ikke at du trenger å være et offer for alltid.

Tiden er kanskje inne for deg til å slutte å være et offer.

Tiden er kanskje inne for deg å begynne å ha antennene innover igjen.
En gang var du kanskje tapt men nå er du funnet!?

Det er lov å være lei seg over sin fortid. Noe føles tapt. Min mening er at det går an å finne det igjen ved å erkjenne i dypet at fortid er fortid. Det som skjedde, det skjedde den gang da. Du var mindre/ yngre eller du var i andre omstendigheter. Den gang da, var du ikke den du er i dag. Den gang da var du ikke myndig.

Det kan du bli fra i dag av og fremover.

Utligning av fortid handler om å vite at fortid skjedde på grunn av at det var da. I fremtiden vil ikke dette nødvendigvis skje igjen.

Fra nå av kan du vise frem den du er og sette dine grenser der de går.
Fordi, en grense går der den går!

Det å gi seg selv nåde i erkjennelsen av det som en gang var ikke  lenger trenger å være sånn. Nåde over nåde over nåde. Det er en god ting.

Det engelske ordet compassion betyr medfølelse. I en del situasjoner så er det viktig å ha medfølelse for andre.

Det er også viktig å ha medfølelse for seg selv.

Det er ikke like lett å legge fortiden bak seg. Men det går an å prøve.
Hvis du ikke lykkes i dag så trenger ikke det å bety at du aldri vil få det til.

Vil du prøve ?

Sett i gang !? J

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar