søndag 10. april 2016

Til foreldrene - Impuls 2
Impuls 2 – Slekts-programmer som kjører

Prosjektet du nå leser et innlegg av, vil når det er ferdig bestå av 27 innlegg/ impulser. Prosjektet er kunstnerisk og fritt-tenkende med godt hjerte. Du må antakelige lese tidligere innlegg i prosjektet for å forstå denne.  

Offer programmet
Jeg legger merke til at programmene som kjører i flere slekter kan gis merkelappen ”Offer”. I slike slekter er det er på mote å slite, være negativ, pessimistisk samt at det å være bekymret ser ut til å være viktig. Dårlig økonomi (eller bekymring omkring økonomi uavhengig av om den er dårlig eller ikke), manglende evne til å stille opp for seg selv, negativ prat om andre omkring middagsbordet og lignende er ord og handlinger man kan legge merke til når ” Offerprogrammet” kjører.

”Vi er underdanige, livet er vanskelig og vi må ikke forandre på det” er en oppsummerende setning for Offerprogrammet.

Aktør programmet
Jeg legger merke til at programmene som kjører i flere slekter kan gis merkelappen ”Aktør”. I slike slekter er det på mote å være aktør i eget liv. Man er mer sin egen lykkes smed og forholder seg til utfordringer i livet på en mer proaktiv måte enn i de slekter hvor offerprogrammet kjører. Livet er til for å nytes, også hvis det er helse problemer, handlingsorientering, ok evne til å stille opp for seg selv, evne til grensesetting, evne til å se utfordringer som en mulighet og samtaler om at man kan påvirke sitt eget liv i en eller annen retning er ord, ideer og handlinger som kan komme til utrykk når ”Aktør programmet kjører”

”Vi kan alltid lage oss det gode liv” er en oppsummerende setning for Aktør programmet

Bundet
Den bundne Aktør er den som må agere hele tiden for å være sikker på at det skal gå bra. Den bundne aktør kan komme til å måtte være gårdbruker fordi far var det, eller lege, eller forretningsmann eller akademiker eller annet fordi mange i slekten var det. Når det gjelder penger så er man like ufri som menneske hvis man må ha mye av det materielle som hvis man for all del ikke må ha noe av det materielle. Den bundne aktør, agerer for trivsel i eget liv men innenfor et begrenset spekter av handlingsalternativer.

”Den eneste trygge vei er å sikre at det blir som det var” er en oppsummerende setning for den bundne aktør.

Det bundne offer kjenner ikke til muligheten for at det finnes en annen måte å se på tingene enn det å være offer.

Det bundne offer er en som ikke ser muligheter og blir værende i offermentaliteten uten å kjenne til at det finnes andre måter å være i verden på.

”Ting er vanskelig og sånn er det og sånn blir det” er en oppsummerende setning for det bundne offer.

Fri
Den frie aktør vet at det gode liv er målet og føler seg helt fri til å gjøre hva det skulle være, tjene mye penger, ha mye utdannelse, være rik kunstner være fattig kunstner eller omreisende strand løvinne. Den frie aktør er fri til å gå for det gode liv på sin måte.

”Det gode liv er det som teller” er en oppsummerende setning for den frie aktør

Det frie offer er den som erkjenner de faktiske vanskeligheter som er og har vært. Men håper at det kan forandre seg.

”Det har vært noen krevende situasjoner, men på grunn av dette vonde kommer jeg nå snart få det gode liv”, er en setning som oppsummerer det frie offer.

Den frie offer er en optimist men har ikke forstått at ansvaret for å lage seg selv et godt liv er sitt eget. Faktisk implementering av ny atferd mangler. Flaks, ikke målrettet handling, er den eneste mulighet for å få penger/ få det bra.

Se på modellen ovenfor. Hvor ligger slekts programmet som kjører i din slekt?

Hvor mye aktør, hvor mye fri eller hvor mye bundet aktør er dere?

Hvor mye offer, hvor mye fri eller hvor mye bundet offer er dere?

Impuls 3, kommer neste søndag

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar