søndag 17. april 2016

Til foreldrene -Impuls 3


Impuls 3 – Sannheter om seg selv

Prosjektet du nå leser et innlegg av, vil når det er ferdig bestå av 27 impulser. Prosjektet er kunstnerisk og fritt tenkende med godt hjerte. Du må antakelige lese tidligere innlegg i prosjektet for å forstå dette innlegget.

Jeg legger merke til at det snør utenfor der jeg bor i dag. Jeg legger merke til at jeg tenker. ”Åh, så lei jeg er denne vinteren, det var vel feil å legge om til sommerdekk da. Hmmm, det går nok bra allikevel, snøen legger seg ikke på veien”. Jeg merker at jeg er litt støl i nakken og jeg legger også merke til at jeg gleder meg til å skrive ned noen refleksjoner om hvordan man kan bli kjent med sannheter om seg selv.

En sannhet ved meg som jeg har lagt merke til er at jeg ikke liker Smalahove. Det at jeg ikke liker Smalahove er en sannhet om meg, det er ikke en sannhet om Smalahove. Jeg kjenner mange som liker Smalahove. De ser på det å spise Smalahove som en høytidsstund. Sannheten om Smalahove må dermed være en annen enn sannheten om mitt forhold til Smalahove. Sannheten om Smalahove er kanskje at noen liker Smalahove og andre liker det ikke?

En sannhet om mennesker er at noen er mer optimistisk og noen er mer pessimistisk enn andre!

Hva pleier å karakterisere deg i en utfordrende situasjon. Pessimisme eller optimisme? (Prøv å ikke dømme din erkjennelse av deg selv eller andre).

Sannheten om situasjonen du er i nå i dag er at noen ville forholdt seg til den med mer pessimisme mens andre ville forholdt seg til den med mer optimisme. Din eventuelt pessimistiske eller optimistiske innstilling til situasjonen kan ikke være sannheten om situasjonen. Det er fordi forskjellige mennesker ville forholdt seg forskjellig til situasjonen på samme måte som forskjellige mennesker liker eller ikke liker Smalahove.

Jeg har brukt mye tid på å observere meg selv. Jeg har blitt kjent med en tendens i måten jeg forholder meg til omverdenen på. Jeg har opp igjennom oftere blitt kjørt av frykt enn av tillit. Det at jeg har lagt merke til at frykt og krisemaksimering har vært en tendens i mitt liv gjør det i dag mulig å legge merke til når ”fryktmønsteret” kjører. På den måten vet jeg nå at fryktopplevelsen ikke er tilstedeværende fordi sannheten om situasjonen er at den er farlig. Sannheten om situasjonen er at jeg reagerer (tenker, føler og motiveres til handling) som jeg pleier å gjøre i sånne situasjoner.


Denne bevisste kjennskap til mine egne indre tendenser til måter være på, gjør det ganske enkelt å oppdage frykt mønsteret som kjører på autopilot for så å bytte det ut med en ny måte -  tillits-måten.

Neste impuls kommer neste søndag!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar