lørdag 23. april 2016

Til foreldrene - Impuls 4


Impuls 4 – Mennesket og elementene

Prosjektet du nå leser et innlegg av, vil når det er ferdig bestå av 27 impulser. Prosjektet er kunstnerisk og fritt tenkende med godt hjerte. Du må antakelige lese tidligere innlegg i prosjektet for å forstå dette innlegget.

Det finnes fem elementer, jord, vann, luft, ild og ånd. Hvilke av elementene preger dine måter å være i verden på?

Element jord
Et menneske som har mye jord i seg er saklig, forholder seg til de faktiske forhold og er beroligende å snakke med. Hvis det er en situasjon med mye ild, altså mye temperament så vil det være beroligende for situasjonen at det er en som har mye jord i seg tilstede. Det er effektivt å slukke en brann ved å legge på jord. Det er mindre hjelpsomt å slukke en ild med luft eller med bensin, ref sangteksten til David Bowie, putting out fire with gasoline.

Element ild
Et menneske som har mye ild i seg er et menneske med mye temperament og kraft. Temperamentet kan være kraften til å få gjennomført ting, som tenner en ild i andre eller ilden kan brenne hardt og ukontrollert og dermed være mindre hensiktsmessig for mennesket selv og andre rundt seg. Det å legge på jord eller også å helle på vann er måter å dempe ilden på. Hvis det ikke helles på nok mengder vann vil et indre liv med mye ild kun frese. Det trengs nok mengder med vann hvis man velger å slukke ild ved helle på vann istedenfor å slukke ilden ved å legge på jord.

Element vann
Et menneske som har mye av elementet vann i seg har mye følelser. Den sentimentale myr består av mye vann og en del jord. Denne type gjørme kan gi den endeløse offervei hvor mennesket rører rundt i sin personlige tungmodige hengemyr. Måten å komme seg ut av dette er både ved å legge på mer jord, drenere vekk vann eller fyre opp en liten ild. Varme eller elementet ild, altså temperament får vann til å tørke inn slik at det sentimentale mennesket kan komme seg på fast grunn.

Element luft
Et menneske som har mye av element luft i seg er et menneske med mye ideer. Flaksende fra ide til ide. Personen er lett til sinns men har kanskje litt lite bakkekontakt. Et menneske med mye luft har mye humor og mye kreativitet i seg. Det å tilføre jord vil gi bakke kontakt mens det å tilføre ild vil kunne føre til at mennesket med mye luft stikker av. Ilden brenner bare enda bedre ved tilførsel av luft og det er krevende for den luftige, lette og glade med sitt luftige tanke og følelsesliv, å være i nærheten av for mye temperament. Et menneske med mye av element luft kan ved tilførsel av jord få suksess, det er fordi de gode ideene tilpasses verdenen på bakken. Bakkekontakt. Ved suksess tilføres den luftige personen ild, suksess er å anse som brennbart materiale. Ved slike tilfeller kan personen ta av og brenne raskt. Opplevelsen vil være så deilig for personen at denne tar av som en rakett, jakter målrettet etter mer av denne type ild og kan komme til å havne i de selvforherligende luftlag. Luft er flyktig og en person med mye av element luft kan raskt havne i de øvre overglade lag. Luften kan like fort gå ut av ballongen og mennesket kan havne i bakken med et brak. Min mening er at det er viktig for en person med mye luft i seg å tilføre jord. Imidlertid er luft, ideer, kreativitet, humor veldig gode egenskaper å ha. Det å forvente for mye jord i utviklingen av seg selv hvis man har mye av element luft vil også være vanskelig, det å ha for mange faktiske regelstyrte forhold å forholde seg til kan oppleves uendelig tungt å bære.

Element ånd
Et menneske som har mye ånd i seg er et menneske som har begynt å løfte sin bevissthet. Dette mennesket vet mye om hvilke elementer den skal benytte seg av for å være åndelig tilstede for seg selv og andre i de forskjelligste situasjoner. Det å være åndelig handler om nærvær av ånd i nuet mens tiden utfolder seg fra øyeblikk til øyeblikk. Element ånd handler mye om tillit, helhet, samarbeid, våkenhet, medmenneskelighet og varme.

Hvis man skal sette sammen en god gruppe så bør denne gruppen inneha mennesker med til sammen alle elementene godt representert.

Hvis man skal utvikle seg som menneske og eventuelt endre litt på sin egen sammensetning av de fem elementene så er det antakelig viktig å bli kjent med hvilke elementer som preger ens liv.

Dessuten, siden dette prosjektet jo handler om å løfte seg selv og slekten videre, hvilke mønster av elementer preger din slekt?


Neste impuls kommer neste søndag

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar