onsdag 6. april 2016

Til foreldrene - Impuls 1

Impuls 1 – Mål med prosjektet

Jeg begynner herved å skrive ned mine refleksjoner om slekten og slekters gang.
I sangen Deilig er jorden synges det:

"slekt skal følge slekters gang"

Ibsen skrev på slutten av 1800 tallet stykket ”Gjengangere”, et familiedrame i tre akter om hvordan nedarvende meningsdannelser legger bindinger for den frie livsutfoldelse i slektleddene fremover.

I psykologi snakker man om arv og miljø. Altså at noe av det og den man er, er arvet gjennom slektsleddene mens det ligger nye muligheter eller begrensninger gjennom det miljøet man befinner seg i og de gleder og sorger, utfordringer og seire man møter på sin vei opp gjennom livet. I en del sammenhenger ses tidlig barndom på som ekstra viktig for hvordan et menneske sitt liv og helse blir. 

I dette prosjektet som skal ha 27 relativt korte impulser (1-2 A4 sider) vil jeg se nærmere på slekten, slekters gang, arv og miljø. Jeg vil også vise frem hvordan det går an å bryte med det gjengangeri som har pågått i din slekt i noen generasjoner.

Jeg er forventer at jeg kommer til å provosere, men slik må det være med et arbeid som har som mål å gjennomskue ubevisst gjentakelse av frihetsbegrensende strømninger som kan pågå i en slekt.

Mitt lille prosjekt er filosofisk, kunstnerisk og fritt tenkende i sin natur og har ikke som mål å være vitenskapelige sannheter. Prosjektet har som mål å være inspiratorisk – til inspirasjon for menneskers vekst og utvikling.

Målet er å plante ideen om at det går an å løfte seg selv og dermed slekten ut av en for slekts deltakerne mindre positiv og frihetsbegrensende livprogrammering.

Prosjektet heter ”Til foreldrene”. Det er fordi det må være foreldrene som tar ansvar for å gjennomskue det ikke helt optimale slektsprogram som kjører i slekten, slik at det er disse som passer på å ikke bringe det dysfunksjonelle og livsglede begrensende ”slektsprogram” videre. For de der har foreldre som ikke har maktet å utøve den voksne foreldrerollen håper jeg at mine refleksjoner kan være til hjelp for deg som leser dette slik at du gjennomskuer de kjedelige trossystemer som snurrer og går på ”repeat” i din slekt. På den måten kan du begynne å ”omprogrammere” deg selv og på den måten kan du bevege deg videre.

Innleggene vil antakelig også leses av min egen slekt.

Impuls 2, neste innlegg, kommer til helgen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar