lørdag 21. mai 2016

Til foreldrene - Impuls 7


Impuls 7 – Observasjon av seg selv.

Prosjektet du nå leser et innlegg av, vil når det er ferdig bestå av 27 impulser. Prosjektet er kunstnerisk og fritt tenkende med godt hjerte og handler om å løfte seg selv og slekten videre. Du må antakelig lese tidligere innlegg i prosjektet for å forstå dette innlegget.

Målet med disse 27 impulser er å inspirere til personlig vekst ved å lære bort ferdigheter for å gjennomskue familie strømninger (måter å gjøre tingene på i familien) og egne strømninger, måten å gjøre ting på i eget liv. Noen mennesker er mer rolige innvendig mens andre har et indre liv preget av vanskelige følelser og bekymrede tanker. I dette blogginnlegget regnes det å ha et rolig indre tanke og følelsesliv og det å ha et overveldende negativt indre tanke og følelsesliv som forskjellige måter å gjøre tingene på i livet sitt.

Hvordan er det med deg, hvilken måte gjør du tingene på i ditt liv? Har du et rolig indre liv eller har du et vanskelig indre liv? Hvordan er det med deg og for eksempel katastrofeutvikling?

Med katastrofeutvikling menes i denne sammenhengen evnen til å møte motstand i livet ved å la det bli til en mulig katastrofe. I det et menneske som er god i katastrofeutvikling mottar beskjeden om noe han ikke liker tar han dette lille frø av en utfordring, ser på det med avmakt, lar det ta helt av og bli til en verdenskrig på innsiden med angst, frustrerende utbrudd (hvorfor skjer alltid disse vanskelige tingene med meg) og søvnløse netter fulle av bekymring.

Det er ikke greit å ha det sånn. Har man det sånn så har man det mer vondt enn mange kan forstå. Imidlertid er min erfaring at det er hjelp å få. Jeg mener at det i mennesket ligger en unik mulighet sammenlignet med dyrene som er mer overlatt til impulsene, instinktene, driftene og begjæret enn mennesket. Vi mennesker kan lære oss å bestemme oss for å starte å stoppe en tanke og vi kan lære oss for å bestemme oss å stoppe en indre følelsesoppbygning. Et gitt menneske kan også selv om det har utrolig lyst på en jakke i en butikk men ikke har råd, klare å styre seg slik at denne ikke stjeler jakken. Ganske mange klarer å styre dette, hvorfor skulle man ikke klare å styre hvilken som helst annen indre aktivitet, om det skulle være både vanskelige tanker eller følelser?

Noen mennesker som har utarbeidet et sterkt sug etter alkohol og de siste 10 år har løst det meste av sine indre vonde følelser med bedøvende fyll, klarer å slutte å drikke. Tenk deg for en ufattelig viljeskraft som ligger bak det å dag etter dag bestemme seg for å ikke drikke, selv om hele kroppen, spesielt i avvenningsperioden, skriker etter alkohol. Tenk deg for en indre kamp som pågår som dette mennesket selv vinner. Noen klarer det, og er glad for det!

Min erfaring er at systematisk opptrening av gode ferdigheter til å bestemme over sitt indre liv, vil gjøre at flere kan vinne denne og andre vanskelige kamper på den indre kamparena.

Et indre liv består av negative eller positive strømninger. Hva man liker og ikke liker eller positive og negative følelser. Et edelt mål er å lære seg å bli herre over det vanskelige i sitt indre liv. Ikke fordi man skal lage seg et liv uten vanskeligheter, det finnes ikke, men fordi man skal lære seg å ta de indre vanskelige strømninger på en mer trivselsfremmende måte for seg selv. Jeg kan godt forstå at folk drikker og jeg kan godt forstå at folk ligger våkne om natten å bekymrer seg. Det er imidlertid ikke en bærekraftig eller trivselsfremmende måte å håndtere det vanskelige på!?

Mennesket har muligheten til å øke sin egen bevissthet. Økt bevissthet vil gi økt evne til å forholde seg våken til sitt indre liv som prøver å kaste en både hit og dit. Det krever imidlertid aktivt indre arbeid og ikke mer av den passive og for-nummende måte å være i verden på som preger det moderne menneske.

For mye legges til rette. De passiviserende reglene som omgir oss, barn som har så mye sykkelutstyr at de ikke trenger å tenke på konsekvensene ved uvørn sykling. Hvis de skulle falle så er det både hjemler og knebeskyttere og håndbeskyttere som tar de i mot. Det kan i noen tilfeller være bra, selvfølgelig, men det er ikke bra at de ikke kan lappe et sykkel dekk og det er ei heller bra hvis de ikke forstår at det å falle gir skrubbsår. Vi ser at den økende passiviteten, altså at man blir mindre og mindre flink til å passe på seg selv, fører til en økning i depresjoner og angst og farlig fedme (jeg snakker ikke om litt kosmetisk overvekt, jeg snakker om helsefarlig fedme) og andre livstils-sykdommer. Med livsstilssykdom menes i denne sammenheng manglende evne til aktivt å styre seg selv. Selvfølgelig påvirket av den moderne kultur, men allikevel manglende evne til å styre seg selv og da spesielt sitt indre liv. Det å ikke klare å styre sine indre impulser slik at man bare må tenke negative tanker eller bare må stappe i seg med sukker til man sprekker eller at man bare må jobbe på seg et hjerteinfarkt eller to er å mangle en viktig indre ferdighet for å kunne ha det greit her på jorden. Jeg kaller ferdigheten for indre muskulatur. Som all muskulatur kan også den indre muskulatur trenes opp.

Dagens treningsforslag for opptrening av indre muskulatur er å observere sitt eget indre liv i fem minutter hver dag i en måned. Hvordan reagerer du i en gitt situasjon? Finnes det andre måter å reagere på?.

Poenget med øvelsen er å se på seg selv slik en objektiv forsker ville iakttatt et sosialpsykologisk eksperiment. Hva er det egentlig som pågår? Hvilken måte gjør jeg det på? Finnes det andre måter? Se for deg situasjon A. Noen reagerer på situasjon A med en rolig tilnærming, andre blir hysteriske. Ved de innledende øvelser i selvobservasjon er det vanlig å dømme seg selv negativt hvis man legger merke til at man er en av de som forholder seg til situasjon A med uro. Det blir på en måte bedre å reagere rolig på situasjon A enn å reagere med indre uro. Når du legger merke til at dette pågår, prøv å unngå å dømme deg selv, legg heller merke til at det pågår fordømming i ditt indre. Det kan jo så absolutt være at du har en annen biografi og genetisk arv enn den som reagerer på situasjon A med en rolig tilnærming!?

Prøv å kun legge merke til hvordan du reagerer i forhold til situasjon A og prøv å legge merke til om du tror det finnes en annen måte ett eller annet sted ute i den store vide verden å ragere på.

På den måten vil du etter hvert utvikle en indre avstand til ditt eget indre tanke og følelsesliv.

Denne Meta-kognisjon (avstands iaktakelse av seg selv) vil etter hvert føre til at du kjenner igjen det du pleier å gjøre og det vil etter hvert gi deg ideen og muligheten til å utføre dine tanker og følelser på en annerledes og for deg mer trivselsfremmende måte.

Prøv så godt du kan. Metoden er ikke lært på en dag. Får du det ikke til i dag så betyr ikke det at du aldri får det til.


Neste impuls handler om Nåde (tilgivelsens kunst) og om det å gå videre. Den kommer om en ukes tid.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar