torsdag 18. august 2016

Egen kjærlighetJeg er en hjelper. Noe av det jeg prøver å forvandle til en fordel i mitt virke er at jeg har prøvd å være syk, lenge. Det er også en av mine bakdeler, noen ganger så vet jeg ikke hva godt jeg skal gjøre for å hjelpe folk som har det vanskelig. Selv om man er hjelper så må man gi seg selv hvile.

Hvile er det som skal til hvis man skal være klar til å kunne bidra i morgen.
Å hvile mellom slagene, - det er en god ting.

For meg har helseplagene handlet om angst, depresjon, sorg, søvnløshet og psykosomatiske smerter. Psykosomatiske smerter er i mitt tilfelle smerter overalt som har sitt utgangspunkt i psykiske forhold og livshendelser. Noen ganger er det et smertehelvete, andre ganger er det bare som en litt stikkende vind. Som å gå på ski i stiv kuling naken på Hardangervidda i minus 15 kuldegrader i januar. Vondt det også. Kroniske plager er slitsomme og de er varige. Hos meg så fluktuerer de opp og ned. Når jeg er sterk så har jeg konkurranser med meg selv hvor godt jeg mestrer en pågående og vanskelig periode. Med å mestre godt så mener jeg i denne sammenheng, med hvor mye Egen kjærlighet jeg klarer å gi meg selv når det er vondt som faen og det ikke finnes noen vei å gå for å få det bedre. Jeg mener at ordet Egen kjærlighet er sentralt for lindring. Ikke egenkjærlighet som i ett ord. Egen kjærlighet som i to ord. Noen ganger når ting er vanskelig så mestrer jeg det ikke så bra. Da er det sånn.

Egen kjærlighet – to ord.

Det er et mål å lære seg å finne sin Egen - kjærlighet – to ord. Egenkjærlighet i et ord handler om å møte seg selv med aksept og vennlighet når man har det vanskelig. Egenkjærlighet i et ord handler på en måte om å møte seg selv med snillhet. ”Nå er det sånn, jeg vet at du helst ville ha det annerledes, du fortjener å ha det annerledes, men nå er det sånn”. Se på smerten og se på tanker om sinne eller avmakt eller håp om å få det bedre. Det er lindrende å lære seg selv å møte seg selv med egenkjærlighet. Aksept og det å observere smerte lindrer den en millimeter, det er min erfaring. Av og til er en millimeter nok, synger Anne Grethe Preus.

Imidlertid har jeg erfart at det å fylle sitt indre med sin Egen kjærlighet – to ord – lindrer mer.

Egenkjærlighet –et ord- er knyttet til egoet. Altså det å like seg selv, elske seg selv, akseptere sin situasjon. Egenkjærlighet –et ord- er en form for kjærlighet til seg selv som kan fores av egne bedømmelser, prestasjoner eller av andres ros eller ris om det ene og det andre og evnen til å mestre. Noen ser på det å være en flink syk som toppidrett.

Egen kjærlighet, - to ord -, er en form for kjærlighet innvendig som i seg selv er nok. Den er ikke knyttet til egoet og uavhengig av prestasjon.

Med Egen kjærlighet (to ord) menes den indre fred som kan trenes opp eller erkjennes gjennom meditasjon og tilstedeværelse i nuet. Med tilstedeværelse i nuet menes samvær med sin Egen kjærlighet i nuet, mens tiden utfolder seg langs aksen fra øyeblikk til øyeblikk.

For meg er denne type meditasjon bønn og dermed nærvær med den skapende kraft som finnes i meg. Meditasjon for meg er altså konsentrasjon for å erkjenne nærvær av gud i meg.

Opplevelsen av nærvær av Egen kjærlighet – to ord – er som å dykke under vann for plutselig å legge merke til at man også for det meste består av vann innvendig.

For andre er denne form for meditasjon eller nærværstrening mindre preget av tro og mer fokusert på evnen til å hvile i nuet uten anger og skam fra fortid eller angstpreget forventning for fremtid. Mange liker dette bedre, det er OK for meg. Jeg er ikke her for å forkynne religion, ei heller hvilken fotballklubb man bør heie på for den saks skyld. (Det er Leeds og Bodø Glimt hvis noen lurte). Jeg er her for å gi tips om hva som kan skape lindring når ting er vanskelig. Mindfulness med tilstedeværelse i nuet uten tro på noe mer, holder lenge for økt livskvalitet. Egenkjærlighet i et ord. Egen kjærlighet i to ord. Kanskje det hele bare er ordkløyveri?

Erkjennelsen av Egen kjærlighet (to ord) i mitt indre er en gjest som stikker innom på besøk nå og da. Litt lengre og litt oftere gang for gang – håper jeg.

Avslutningsvis har jeg behov for å si at det så absolutt ikke er nødvendig å ha opplevd langvarig sykdom for å være en god hjelper. Ofte kan for eksempel en profesjonelt tuftet empati og avstand gi en oversikt med særs gode muligheter for å iverksette læring eller velge tiltak som er treffsikre. Jeg sier bare at jeg prøver å gjøre mine egne erfaringer til en fordel i mitt virke. Det er en pågående prosess med balanseganger. Det skal ikke bli sentimentalt og ei heller skråsikkert. Forøvrig er min erfaring at det er veldig få som ikke har fått en dose med vanskeligheter i livet sitt, hjelper eller ikke.

Jeg har de siste årene valgt ACT som metode. ACT er forkortelsen for Acceptance and Committment Therapy. Det er en moderne terapiform som kan nevnes i samme åndedrag som Dialectic Behavioural Therapy, Mindfullness Based Cognitive Therapy, Metacognition og Cogntitive Behavioural Therapy. Dette er moderne kognitive terapiformer som fokuserer på å leve med seg selv. Det er terapiformer som handler om mestring og best mulig livskvalitet med situasjonen som den er. Illusjonen om at det finnes et bare gledesfylt og totalt smertefritt liv brister raskt den gangen man blir valgt sist til fotball laget eller dumpes for første gang.

Det jeg liker godt med ACT er at den samler flere terapiformer til en helhet hvor balansen mellom aksept og endring er sentralt for å skape psykologisk fleksibilitet eller ”Love” (kjærlighet) som Stephen Hayes, grunnleggeren av terapiretningen sier det. Fagfeltet består av mye grunnforskning og er for øvrig evidens basert, altså at man har testet om det virker og at de forskjellige elementene ved terapiformen har god effekt i større eller mindre grad.

For tiden har jeg ikke kapasitet til å ta i mot flere pasienter. Det settes opp foredrag på Litteraturhuset i høst samt et dagskurs i ACT. Info kommer. Foredraget og kurset vil hete: ”Ha det så godt som mulig”. Egen kjærlighet (både et og to ord) vil være sentralt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar