onsdag 24. august 2016

Forandring

Motstand mot forandring er et interessant fenomen. Det hender at mennesker som har det vanskelig oppsøker hjelp, ikke for å få hjelp men for å bekrefte at hjelpen som finnes i verden er for dårlig.

Noen ganger er hjelpen for dårlig,  noen ganger ligger problemet man søker hjelp for til grunn for at man står fast i møte med den hjelpen som kan være til hjelp.

Min mening er at motstand mot forandring handler om mangel på sikt. Hvis man er på skitur i tett  tåke og kun ser noen få meter foran seg så kan man ikke se mer enn hvit tåke og skituppene sine. Man er ikke dum av den grunn.

Motstand mot forandring er dermed at man ikke ser sine egne ikke helt optimale måter å være i verden på. Man ser heller ikke mulige veier ut av den tåken. Man er ikke dum av den grunn.

Forandring til bedre livskvalitet, en millimeter eller mer, er mulig på en rekke områder, det har jeg sett i jobben min og erfart i eget liv, flere ganger. Ofte er årsaken til manglende forandring det at man ikke ser gleden for bare trær. 

Ofte så er det andre måter å se på ting på, enn bare den ene måten som har preget ens egen forståelsesverden inntil nå. Prøv å ikke ditche deg selv (prate dritt om deg selv) hver eneste gang du tenker eller er i en eller annen situasjon du finner vanskelig. Det er en start.

Får du det ikke til i dag, så betyr ikke det at du aldri får det til.


Minner til slutt om at forandring med helseutfordringer som ramme er noe annet enn prestasjonsutvikling med mål om å vinne de olympiske leker som ramme. Minner også om at sorg eller traume reaksjoner er en situasjon som kan ha andre utfordringer enn for eksempel sosial fobi eller depresjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar