fredag 12. august 2016

Til foreldrene - Impuls 9

Frihet for dine etterkommere

Prosjektet du nå leser et innlegg av, vil når det er ferdig bestå av 27 impulser. Prosjektet er kunstnerisk og fritt tenkende med godt hjerte og handler om å løfte seg selv og slekten videre. Du må antakelig lese tidligere innlegg i prosjektet for å forstå dette innlegget.

Målet med disse 27 impulser er å inspirere til personlig vekst ved å lære bort ferdigheter for å gjennomskue familie strømninger (måter man gjør tingene på i slekten) og egne strømninger, måten man gjør tingene på i eget liv. Prosjektet heter til foreldrene, det er fordi det er lettere for de kommende slekter og løfte slekten videre hvis foreldrene åpner opp for refleksjon omkring hva som fremmer eller hemmer trivsel og livskvalitet i familiekulturen.

Kjære foreldre.

Bønder, leger, lærere, uføre, alkoholikere, overgripere, voldelige, pengejagere, tyver, det trygge, arbeidsfolk, snobbere, religiøse, fanatikere, humanetikere, frimurere, musikere, akademikere eller besserwissere i generasjon etter generasjon.

Fremmer du muligheten for at dine etterkommere skal få leve sitt frie liv ut i fra den de er, eller gjør du det vanskeligere? Små ord opp igjennom hele oppveksten til barna. Gjør som oss, det er det tryggeste, det er det eneste som er bra.

Frihet kjære foreldre, det unner jeg dere og det unner jeg deres etterkommere. Selv om du kanskje ikke så friheten selv så mener jeg det kan være fint å vise den frem til barna dine. Det er ikke nødvendigvis noe nederlag hvis sønnen din vil selge gården dere har hatt i 300 år. Det er verre hvis sønnen din egentlig hater det, men blir tvunget, ikke med makt men med de små ordene oppigjennom oppveksten hver eneste dag, slik at han ikke ser noe annet valg enn å drive gården. Du vil vel at sønnen din skal leve sitt liv?

Noen klarer å bryte seg løs. Legesønnen som blir bryggesjauer fordi han elsker å jobbe fysisk med kroppen, odelsjenten som blir børsmegler fordi hun synes finans er spennende. Hjelp barna dine på veien, la de få vite om friheten så det blir lettere for de å velge selv.

Hvem vil vel være gift med en som ikke vil være gift med deg.
Hvem vil vel ha barn som er lydige men som egentlig drømmer noe helt annet.
Frihet er frihet. Det å kreve å eie andre er noe annet enn frihet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar